Napíšte nám

Film, Program:
Tereza Gemeranová
info@ekotopfilm.sk
Junior festival: 
Daniela Šuhajová
junior@ekotopfilm.sk
Marketing, PR:
Jana Kadlečíková
ekotopfilm@ekotopfilm.sk

Kontaktné údaje

Ekotopfilm spol. s r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje:
Obch. reg.: Okresný súd BA I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 42016/B
IČO: 36 667 081
IČ DPH: SK2022241870
DIČ: 2022241870

Bankové spojenie:
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK76 1100 0000 0026 2601 6601
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Newsletter