BRUCE BUCKLIN (predseda poroty)
Od roku 2001 do 2005 bol členom Medzinárodnej poroty ekotopfilmu a v roku 2006 sa stal jej predsedom. Svoje univerzitné štúdiá absolvoval na Univerzite Georga Washingtona, odbor experimentálna psychológia, na Univerzite Fairleigh Dickinsona skončil psychológiu a na Štátnej univerzite New York ukončil bakalárske štúdium, odbor psychológia. Od roku 1975-1976 pracoval pre Ministerstvo obrany USA. Od roku 1976-1999 pracoval pre Ministerstvo spravodlivosti. Od roku 1999 do júna 2007 bol riaditeľom prestížnej filmovej súťaže CINE Golden Eagle Film & Video. Každý rok bol zodpovedný za plánovanie a riadenie dvoch filmových a video súťaží.

MARYANNE CULPEPPER
Maryanne Culpepper je riaditeľkou Environmental Film Festival in the Nation’s Capital a oceňovanou filmárkou s rozsiahlymi skúsenosťami vo výrobe, písaní a produkcii dokumentárnych filmov a náučných programov. Je bývalovou prezidentkou National Geographic Studios, kde bola zodpovedná za produkciu populárnonáučných programov. Nedávno sa podieľala na produkcii filmu Vamizi:  Cradle of Coral, dokumente o koralových útesoch v Mozambiku. Taktiež je profesorkou na George Washington University’s School of Media and Public Affairs, kde prednáša, je členkou správnej rady pre Cuba Environmental Film Festival a for Women in Film and Video. Taktiež je členkou Amerického zruženia producentov (PGA).

JOANNA JEDRUSIK
Narodila sa v roku 1957 v poľskom meste Katowice. Diplom na Slezskej univerzite, Ústav umenia a pedagogiky, špecializácia na olejovú maľbu, členka Zväzu poľských výtvarníkov. Zaoberá sa najmä olejomaľbou, navrhovaním kníh, píše recenzie k filmom a umeniu do časopisov. Vyučovala na Slezkej univerzite dejiny umenia. V kanadskom centre umenia Edmonton, Alberta vyučovala olejomaľbu.Mala 13 samostatných výstav v Poľsku, Nemecku, Austrálii, Českej republike; v súčasnosti pracuje na hranom filme Kruhy na vode.

MONICA SANCHEZ PRESA
Narodila sa v Španielsku, od roku 1995 žije na Slovensku. Ako vysokoškolský pedagóg dlhé roky pôsobila ako lektorka španielskeho jazyka na FiF UK v Bratislave a momentálne pôsobí na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako odborný asistent. V rokoch 2000 až 2002 pôsobila na Ministerstve poľnohospodárstva v rámci twinningového projektu a tu sa stretla a oboznámila s mnohými problémami spojených so životným prostredím. Potom mala možnosť tlmočiť pre niekoľko firiem a inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti. Otázky súvisiace so životným prostredím a udržateľným rozvojom sú vždy zastúpené na jej hodinách.

HALIM HOSNY
Halim vyštudoval publicistiku a etnológiu na Johannes Gutenberg-Universität v Mainzi. Pre Zweite Deutsche Fernsehen pracuje od roku 1989 ako žurnalista a dokumentarista. V rokoch 1993 až 1999 pracoval ako vojnový reportér, neskôr sa stal členom Výboru pre zahraničné vzťahy. V rokoch 2008 – 2011 riadil spravodajskú kanceláriu v Istanbule. Dnes sa venuje aktuálnemu a politickému dianiu.

PETER HUBKA
Pochádza z Liptova, severného kúta Slovenska, kde sa snúbi sila a krása slovenskej prírody. Po vysokoškolských štúdiách ekonomiky v Prahe sa vrátil do miesta svojho rodiska – Žiarska dolina na Liptove. Podniká v oblasti nehnuteľností. Od roku 2013 je členom občianskeho združenia Freeride LM, ktoré sa venuje rozvoju a bezpečnosti lyžovania vo voľnom vysokohorskom teréne. Ako miestny aktivista v meste Liptovský Mikuláš sa podieľa na dialógu so samosprávou a ochrane životného prostredia organizovaním dobrovoľného čistenia verejných priestranstiev. Od roku 2015 aktívne pôsobí v spolku Horských vodcov Nízke Tatry, kde je jeho hlavnou úlohou obnova a mapovanie turistických trás v rámci pohoria Nízke Tatry.