Prijmite aj tento rok naše pozvanie 🙂

PRVÝ STUPEŇ ZŠ (v prípade záujmu o program 2. stupňa, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo)

POZVÁNKA | 22. 5. – 26. 5. 2016 hotel Tatra, Bratislava

Základné informácie:

  • Každý deň je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program. 
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo  v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Deti prichádzajú každý deň v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Daniela Šuhajová   e-mail: junior@ekotopfilm.sk   +421 903 303 603     

Termín Čas Kapacita
Pondelok 22. máj 2017 08:30 – 09:30
Utorok 23. máj 2017 08:30 – 09:30 0
Štvrtok 25. máj 2017 08:30 – 09:30 245 
Štvrtok 25. máj 2017 10:00 – 11:00
Piatok 26. máj 2017 08:30 – 09:30
Piatok 26. máj 2017 10:00 – 11:00 0

FILMOVÝ PROGRAM

MAC-MAC-MACKOVIA   RU/06′   SK DABING

Hlavnou témou animovaného seriálu pre deti je hľadanie správnej rovnováhy medzi technickým pokrokom a milovaním prírody. Seriál pomáha deťom pochopiť ako žiť v súlade s prírodou a pritom byť pokrokový, milovať vedu a techniku. A aké je dôležité priateľstvo, ktoré dokáže prekonávať všetky prekážky. 

ROBINSONOV SEN   VE/11′   SK DABING

V lese je dielňa, ktorá patrí šikovnému a kreatívnemu mladíkovi, ktorý sa volá Robinson. Pred rokmi schoval jeho dedko do truhlice tajný odkaz, akýsi kód, ktorý je kľúčom ako urobiť našu planétu lepším miestom na život.   

CHRÁNIME NAŠU ZEM   UK/05′   BEZ DIALÓGU

Film sa snaží získať podporu divákov všetkých vekových skupín, ktorým leží osud našej planéty na srdci, aby šírili ďalej posolstvo ochrany životného prostredia a prírody, ako aj dôležitosť zachovania prirodzeného prostredia pre ďalšie generácie. 

STROJ  MX/04′   BEZ DIALÓGU

Don Juan je zábavný vynálezca a býva so svojím mladým synom Diegom, ktorý miluje prírodu. Po otestovaní najnovšieho stroja na výrobu koláčikov, vidí Diego dôsledky otcového vynálezu a odpadu, ktorý produkuje. Dokáže Diego svojmu otcovi pomôcť?

ČIRIPACHAS   RU/02′   BEZ DIALÓGU

Krátky ekologický film o veľkom dobrodružstve malej korytnačky, ktorá sa snaží nájsť svoju rodinu.

MANDRAGORA   TR/05′   BEZ DIALÓGU

Mandragora je koreň, ktorý žije v prírode v podzemí a so svojimi nadprirodzenými schopnosťami robí zelené semienka. Jedného dňa jej skríži cestu odpad zo sveta ľudí…

SPRIEVODNÝ PROGRAM

POLLY HIGGINS

Výnimočným hosťom festivalu je Polly Higgins, oceňovaná a uznávaná medzinárodná právnička, autorka kampane „Eradicating Ecocide“, ktorej hlavným klientom  sa stala naša ZEM. Prijala pozvanie porozprávať aj našim deťom a študentom, formou a obsahom im blízkym, o svojej práci.

NATUR-PACK

Žiaci základných a stredných škôl sa dozvedia nové, interaktívne a cenné informácie od spoločnosti NATUR-PACK, ktorá považuje environmentálnu výchovu za obzvlášť dôležitú a neoddeliteľnú súčasť ochrany prírody a životného prostredia. Cieľom ekovýchovného programu NATUR-PACKu je hravou a zážitkovou formou pomôcť deťom pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu a to prostredníctvom správneho triedenia komunálneho odpadu. Súčasťou vzdelávacích aktivít budú aj vedomostné súťaže s mobilnou aplikáciou Green Bin, ktorá od roku 2016 pomáha verejnosti pri správnom triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (sklo, papier, plast, kovy, elektroodpady, batérie, lieky, drobný stavebný odpad).