Prijmite naše pozvanie na Junior festival 🙂

VSTUP ZADARMO

PRVÝ STUPEŇ ZŠ (v prípade záujmu o program 2. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo, v prípade záujmu o program pre stredné školy, prosím prejdite na ponuku Stredné školy vľavo)

POZVÁNKA | 30. 4. – 4. 5. 2018 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA – EUROPA SC

Základné informácie:

  • Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Tomáš Bielovič   e-mail: junior@ekotopfilm.sk  

(V prípade otázok kontaktovať telefonicky: +421 905 207 522)  

! Účasť je podmienená prihlásením a následným potvrdením zo strany festivalu !

Termín Čas Kapacita
Pondelok 30. apríl 2018 08:30 – 09:30 30
Streda 2. máj 2018 08:30 – 09:30 0
Štvrtok 3. máj 2018 08:30 – 09:30 16
Piatok 4. máj 2018 08:30 – 09:30 16
Piatok 4. máj 2018 10:00 – 11:00 55

FILMOVÝ PROGRAM

ŽIVOT NA VLÁSKU   TW/03′   SK DABING

Dospelosti sa dožije len 1 z 1000 malých korytnačiek. Najväčšou hrozbou je človek a jeho aktivity spôsobujúce ropné škvrny, stratu životného prostredia, plastový a iný odpad. A ich šanca na prežitie neustále výrazne klesá.

CHCEM BYŤ PRI TOM   ID/08′   BEZ DIALÓGU

Pozrite sa na zmeny vo svete cez oči jedného stromu… Animovaný film rozpráva príbeh figovníka, magického stromu Banyán, ktorý prežil rôzne mizérie, počas ktorých prišiel o svojich priateľov a životné prostredie. Stále sa snaží prispôsobiť novému prostrediu, ale zmeny neprestávajú prichádzať. Figovník je stále tu a je svedkom všetkého, čo prichádza a odchádza.

KRAJINA, KDE NIE JE ZLO   AR/04′   BEZ DIALÓGU

Ľudia od pradávna hľadajú ideálne miesto na život. Krátky film založený na mytológii kmeňa Guaraní ponúka pohľad na rajskú krajinu. Čo ak leží práve v našom srdci a v súlade a jednote so všetkým živým?

VŽDYZELENÝ LES  CL/04′   SK DABING

Na svete je veľa druhov lesa, ale len málo je ich vždyzelených, tzv. sklerofilných. Je ním aj čilský hybridný les, v ktorom žijú obyvatelia-stromy; veľmi odolné a prospešné pre všetkých, ktorí žijú v jeho blízkosti a blízko mesta Santiago. Krátky animovaný film vysvetľuje jeho dôležitosť ako kultúrneho a spoločenského dedičstva.

BOXÍK V PRÍRODE   HU/04′   BEZ DIALÓGU

Animovaný film o Boxíkovi, psíkovi z kartónu a Kartonómovi, chlapcovi z kartónu, ktorí ožijú v imaginárnom detskom svete, ktorý je z domáceho odpadu. 

ZEM V MOJICH RUKÁCH, BEZ VODY   AR/04′   SK DABING

Čo by sa stalo keby zmizla všetká voda sveta? Dobrodružné dievčatko Mara (13) má všetko a nikdy sa nezamýšľala nad životným prostredím. Ale keď zistí, čo sa so Zemou deje, s pomocou kamaráta kocúra Pantufla sa všetko zmení. 

OSN – NAJVÄČSIA LEKCIA PRE SVET   UK/07′   CZ DABING

Animovaný film z dielne OSN o Agende 2030 – 17 cieľoch udržateľného rozvoja, ktorý má snahu odstrániť chudobu a dosiahnuť udržateľný rozvoj do roku 2030.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

2. máj 2018 od 9.00 – 18.00 hod| centrálne priestory ESC Banská Bystrica

Špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl venovaný environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravené budú štyri stanovištia: EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa zábavnou interaktívnou formou oboznámia s množstvom zaujímavých informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické návody ako môžu svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene.    

3. máj 2018 od 9.00 – 18.00 hod| centrálne priestory ESC Banská Bystrica

Špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl venovaný environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravené budú štyri stanovištia SAŽP: EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa zábavnou interaktívnou formou oboznámia s množstvom informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické návody ako môžu svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene. V tento deň program Junior festivalu podporia svojimi aktivitami aj Národná zoo Bojnice, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Štátna ochrana prírody. Program obohatia o tvorivé dielne, predstavia ZOO školu aj s kontaktnými zvieratami, pozvú na Potulky lesom a umožnia napríklad aj zapojenie mladých návštevníkov festivalu do aktivít praktickej environmentálnej výchovy zameranej na prezentáciu ochrany medveďa hnedého.    

4. máj 2018 od 9.00 – 13.00 hod| komunikačné priestory ESC Banská Bystrica, 2. poschodie

Špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl venovaný environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravený bude výber zo stanovíšť SAŽP: EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa zábavnou interaktívnou formou oboznámia s množstvom informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické návody ako môžu svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene.