Prijmite aj tento rok naše pozvanie 🙂

PRVÝ STUPEŇ ZŠ (v prípade záujmu o program 2. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo)

POZVÁNKA | 22. 5. – 26. 5. 2016 Europa SC|Cinemax, Banská Bystrica

Základné informácie:

 • Každý deň je rozdelený do 3 blokov. 30 minút tvorí filmový program a potom nasleduje sprievodný program. 
 • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
 • Sprievodné aktivity – kompletný zoznam –TU
 • Deti prichádzajú každý deň v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
 • Filmový a sprievodný program nižšie.

Prihlasovanie škôl:   Linda Králová   e-mail: juniorfestival.bb@gmail.com   +421 905 414 912
Informácie k sprievodnému programu:   Barbora Mistríková   e-mail: barbora.mistrikova@sazp.sk

Termín Čas Kapacita
Pondelok 22. máj 2017 08:30 – 09:15 250
Utorok 23. máj 2017 08:30 – 09:15 165
Streda 24. máj 2017 08:30 – 09:15 250
Štvrtok 25. máj 2017 08:30 – 09:15 115
Piatok 26. máj 2017 08:30 – 09:15 250

FILMOVÝ PROGRAM

MAC-MAC-MACKOVIA   RU/06′   SK DABING

Hlavnou témou animovaného seriálu pre deti je hľadanie správnej rovnováhy medzi technickým pokrokom a milovaním prírody. Seriál pomáha deťom pochopiť ako žiť v súlade s prírodou a pritom byť pokrokový, milovať vedu a techniku. A aké je dôležité priateľstvo, ktoré dokáže prekonávať všetky prekážky. 

ROBINSONOV SEN   VE/11′   SK DABING

V lese je dielňa, ktorá patrí šikovnému a kreatívnemu mladíkovi, ktorý sa volá Robinson. Pred rokmi schoval jeho dedko do truhlice tajný odkaz, akýsi kód, ktorý je kľúčom ako urobiť našu planétu lepším miestom na život.   

CHRÁNIME NAŠU ZEM   UK/05′   BEZ DIALÓGU

Film sa snaží získať podporu divákov všetkých vekových skupín, ktorým leží osud našej planéty na srdci, aby šírili ďalej posolstvo ochrany životného prostredia a prírody, ako aj dôležitosť zachovania prirodzeného prostredia pre ďalšie generácie. 

STROJ  MX/04′   BEZ DIALÓGU

Don Juan je zábavný vynálezca a býva so svojím mladým synom Diegom, ktorý miluje prírodu. Po otestovaní najnovšieho stroja na výrobu koláčikov, vidí Diego dôsledky otcového vynálezu a odpadu, ktorý produkuje. Dokáže Diego svojmu otcovi pomôcť?

ČIRIPACHAS   RU/02′   BEZ DIALÓGU

Krátky ekologický film o veľkom dobrodružstve malej korytnačky, ktorá sa snaží nájsť svoju rodinu.

MANDRAGORA   TR/05′   BEZ DIALÓGU

Mandragora je koreň, ktorý žije v prírode v podzemí a so svojimi nadprirodzenými schopnosťami robí zelené semienka. Jedného dňa jej skríži cestu odpad zo sveta ľudí…

SPRIEVODNÝ PROGRAM

EURÓPA SC 22. – 26. máj 2017 09:00 – 13:00

Enviroaktivity, eko-kvízy, hmyzie hotely, zaujímavosti, ktoré je možné  odskúšať si na vlastnej koži:

 • Správaš sa skutočne ekologicky?  – eko kvíz pre školy
 • Nahmataj a uhádni! – prostredníctvom hmatu žiaci spoznávajú   prírodniny
 • Nájdi súvislosti! – enviroaktivita na hľadanie súvislosti medzi jednotlivými zložkami životného prostredia
 • Je toľko vecí, ktoré nepotrebujem! – protiklady potrebných a nepotrebných vecí v súvislosti so zodpovedným správaním sa k svojmu okoliu
 • Aj príroda vonia! – deti testujú svoj čuch a svoje vedomosti
 • Pexeso plné energie! – prostredníctvom hry spoznávajú alternatívne druhy energie
 • Tajomstvá hávede – získavajú vedomosti o rozmanitosti živočíchov v našom okolí, obydliach, parkoch, záhradách, či uliciach
 • Zmajstruj si minihávedník – praktické zhotovenie minihávedníkov pre ucholaky a iný dôležitý hmyz

EURÓPA SC 22. – 26. máj 2017 09:00 – 21:00

EKOMERAČ – samoobslužný interaktívny model Zeme umožňujúci záujemcom odmerať si svoju vlastnú ekologickú stopu.  

EURÓPA SC 22. – 26. máj 2017 09:00 – 21:00

Posterová výstava TAJOMSTVÁ HÁVEDE – výstava ilustrácií z príručky Tajomstvá hávede so zaujímavými sprievodnými informáciami k jednotlivým druhom.

Amfiteáter Banská Bystrica 22. máj 2017 19:00 – 20:30

Praktická aktivita pre rodinky s deťmi  – rozprávanie o vtáčikoch a ich živote v mestách, ukážky výroby vtáčích  búdok s možnosťou ich vlastnej výroby, maľovania a inštalovania na stromy. 

Záhrada ŠOP SR, Banská Bystrica 25. máj 2017 09:00 – 13:00

(vstup cez Záhradu – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica, alebo z ulice Krížna)

Ekostánok prezentujúci chránené druhy  rastlín a živočíchov, vrátane domácich druhov, ktoré sú chránené  Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).  Prezentované budú ukážky neživých exemplárov a výrobkov   z nich – suveníry, ktoré si privážate z dovoleniek.

Ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia, Štátnej ochrane prírody SR a ZOO Bojnice 🙂