Zaujímate sa o ochranu životného prostredia a ekológiu?

V spolupráci s International Visegrad Fund (IVF) prinášame Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm zameraný na životné prostredie a rozvoj spoločnosti do krajín V4.

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave, založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny – Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovenská republika. Úlohou organizácie je podporovať a propagovať kooperáciu občanov a inštitúcií regiónov ako aj štátov V4 spolu s ďalšími krajinami.

Vďaka grantovej podpore IVF rozširujeme pole pôsobnosti do susedných krajín, kde prinesieme filmovú dokumentárnu tvorbu z celého sveta. Našim cieľom je zabávať, vzdelávať a inšpirovať. V rámci festivalových prehliadok sa v doobedných hodinách venujeme žiakom a študentom základných a stredných škôl, kde ich hravou formou vzdelávame v témach ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Poobedný, resp. večerný program zložený z filmových premietaní a sprievodného programu v podobe prednášok a workshopov je určený širokej verejnosti.

V rámci spolupráce s IVF a Kultúrnym centrom Tarnowskie Góry boli podporené filmové prehliadky v mestách:

Slovensko Česká republika Poľsko
ŽILINA PRAHA TARNOWSKIE GÓRY
KOŠICE
životné prostredie