Prijmite naše pozvanie na Junior festival 🙂

VSTUP ZADARMO

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ | 10:00 – 11:00 (v prípade záujmu o program 1. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Prvý stupeň ZŠ vľavo, v prípade záujmu o program pre stredné školy, prosím prejdite na ponuku Stredné školy vľavo)

Základné informácie:

  • Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Tomáš Bielovič   e-mail: junior@ekotopfilm.sk  

(V prípade otázok kontaktovať telefonicky: +421 902 500 776 )     

! Účasť je podmienená prihlásením a následným potvrdením zo strany festivalu !

FILMOVÝ PROGRAM

NA LINKE JE PRÍRODA   AU/03′   SK DABING

Film zobrazuje „Matku prírodu” ako reálnu osobu, ktorá chodí medzi nami a tiež to, ako by sme sa k nej správali.  Celé roky ignorujeme jej varovné signály a blížime sa do bodu, odkiaľ nie je návratu.  Bez nej šancu na prežitie nemáme. 

MIMOZEMŠŤANIA Z OCEÁNOV   US/06′   SK DABING

Krátky medzinárodne úspešný dokumentárny film, ktorý sa zamýšľa nad tým, ako málo vieme o našej vlastnej planéte Zem. Oveľa viac vieme o vesmíre, než o našich oceánoch. Film to Ilustruje len na jednom druhu morských živočíchov a jeho úžasných vlastnostiach.  

NIEKTORÍ Z NÁS   UK/05′   SK TITULKY

Krátky film, ktorý využíva báseň na kladenie otázok. Nezabúdame náhodou ako blízko máme k prírode? V neustále sa meniacom svete technológií vnímame prírodu len ako niečo s čím žijeme, alebo ako niečo čoho sme súčasťou a čo musíme chrániť? V centre filmu stoja stromy a ich veľká podoba s ľudstvom. 

JA VY MY 2   IR/02′   SK TITULKY

Zmena sa musí začať v nás. Spolu dokážeme veci zmeniť…  

BUĎ SÚČASŤOU RIEŠENIA  UK/01′   SK DABING

Krátky animovaný film popisuje aktuálnu situáciu okolo mäso-spracovateľského priemyslu a jeho dopadu na naše životné prostredie. Ponúka alternatívu a vyzýva nás k zmene, k zelenšej, rastlinnej strave.  

MADRID ZERO  ES/08′   SK DABING

V Madride vyprodukuje osoba za rok v priemere 325 kg odpadu. Krátky dokument priblíži príbeh Anni, Patrície, Fernanda a Ángela, madridčanov, ktorí hľadajú spôsob ako žiť život s menšou odpadovou a ekologickou stopou. 

SPRIEVODNÝ PROGRAM