“Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa snaží upozorniť náš festival. Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí? Môže, ale nemusí to tak byť. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Naším cieľom nie je ich vystrašiť, ale inšpirovať, aby na životné prostredie brali väčší ohľad.

Indiánske kmene, ktoré žili v úzkom spojení s prírodou to veľmi dobre chápali. Nie nadarmo sa u nich tradovalo, že túto zem nededíme od svojich predkov, ale požičiavame si ju od svojich detí.

Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Do vybraných miest Slovenska a Českej republiky prinášame reálnu environmentálnu výchovu. Našou snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Snažíme sa o to pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

.

Program pre deti je prispôsobený ich vekovej skupine, je rozdelený na tri bloky pre prihlásených žiakov:

  • 1. stupňa základných škôl,
  • 2. stupňa základných škôl,
  • a stredných škôl.

Junior festival prebieha v doobedných hodinách, pre každý blok je vyhradených 60 minút. Prvú polhodinu tvorí filmový program, druhú sprievodné aktivity.

Pre deti sú pripravené krátke náučné filmy. Cez filmové príbehy sa im prihovárajú ich rovesníci z celého sveta a dozvedia sa mnoho zaujímavého, aj to ako môžu oni prispieť k ochrane životného prostredia. Po filmovom programe je pripravený náučný sprievodný program vo forme hier, kvízov, súťaží a iných eko aktivít. Žiaci sa dozvedia zaujímavosti o odpadoch a recyklácii, ako chrániť stromy, alebo šetriť energiu a životné prostredie.

Práve naši potomkovia, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako v našich ako i v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili. Sme radi, že prostredníctvom nášho Junior festivalu môžeme priniesť množstvo motivačných myšlienok a podnetných informácii práve pre deti a mládež.

Čakajte nás, prídeme k vám!