OVB učí svojich klientov „fungovať“ udržateľnejšie.

Neoddeliteľnou súčasťou všeobecnej gramotnosti je aj povedomie o ekológii. Keďže planétu máme len jednu, bez jej ochrany ako prioritnej úlohy nemá napredovanie v ďalších oblastiach význam. Tisícky finančných sprostredkovateľov OVB sa už celé roky snažia zvyšovať finančnú gramotnosť svojich klientov. A v poslednom desaťročí sme k tomu pridali aj ekologickú gramotnosť – prechodom na elektronické zmluvy, zavedením biometrického podpisu a cielenou redukciou papierovania. Zároveň sa snažíme klientov povzbudzovať k tomu, aby obmedzili svoju spotrebu, nemíňali nezmyselne a nezadlžovali sa, skrátka aby „fungovali“ udržateľnejšie.  Aj preto podporujeme filmový festival Ekotopfilm ako zmysluplný projekt, ktorý dlhodobo šíri osvetu v otázke ochrany životného prostredia.

Na Ekotopfilm putovalo vďaka biometrickému podpisu 8-tisíc eur

OVB je nielen lídrom v oblasti finančného sprostredkovania, ale aj v redukcii spotreby papiera v tomto sektore. Už od roku 2012 cielene nahrádzame papierové zmluvy a protokoly elektronickou dokumentáciou a snažíme sa tak redukovať dopady na životné prostredie. Od roku 2016 majú naši klienti možnosť podpisovať dokumenty biometricky. Úvodom minulého roka sme sa rozhodli venovať za každý biometricky podpísaný dokument na podporu festivalu Ekotopfilm 10 centov. V roku 2019 klienti OVB podpísali celkovo 81 159 dokumentov biometricky. Výsledkom bola suma 8 116 eur, ktorú sme odovzdali organizátorom festivalu.

 

„Málokto si vie predstaviť, koľko desiatok tisíc stránok papiera produkoval ešte pred niekoľkými rokmi finančný sektor. My sme v ňom patrili medzi prvých, ktorí začali nahradzovať papierové dokumenty elektronickými. A posledné štyri roky sme navyše pridali aj biometrické podpisovanie, ktoré kompletne odbúralo všetky papiere. Ako lídri trhu si uvedomujeme našu zodpovednosť za ekológiu a to, ako bude vyzerať naša krajina. Preto sme sa rozhodli spojiť s najstarším filmovým ekologickým festivalom na svete, s ktorým vyznávame rovnakú filozofiu ochrany životného prostredia,“ povedal k spolupráci s festivalom Jaroslav Vonkomer, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Úsporný prístup je súčasťou našej DNA

V OVB sa dlhodobo venujeme zvyšovaniu finančnej gramotnosti. V praxi totiž presne vidíme, čo spôsobuje nedostatočný prehľad vo vlastných financiách a zlé rozhodnutia na základe slabých znalostí. Našich spolupracovníkov v OVB a klientov sa snažíme vzdelávať v tom, ako kontrolovať svoje výdavky a zbytočne nemíňať či ako sa zbaviť drahých úverov a v pohode vyjsť so svojím platom. Osobitne sa venujeme deťom, ktoré majú najlepšie predpoklady naučiť sa chápať financie a správne sa rozhodovať. Toto všetko je výbava, ktorá im pomáha do života.

Vlajkovou loďou OVB vo vzdelávaní je projekt Finančná sloboda. Je postavený na stolovej hre, ktorá za 2,5 hodiny umožňuje nasimulovať 30 rokov života celej rodiny. Vďaka moderátorovi sa účastníci naučia pracovať s finančnými produktami tak, aby uspokojili potreby rodiny a zároveň naplnili jej ciele. Tento projekt absolvovalo už takmer 10-tisíc študentov, stovky pedagógov aj klientov.

Pre menšie deti je určený projekt Moja Família na základných školách, ktorá deti cez online hru učí chápať hodnotu peňazí a starať sa o životnú pohodu virtuálnej rodiny. Deti riešia nielen rodinné financie, ale starajú sa aj o zdravie a šťastie jej členov. V OVB sa aj týmito projektmi snažíme správať zodpovedne a zvyšovať všeobecnú zodpovednosť verejnosti za seba a svoje okolie.