Info about film

Catalog number: 177
English name: RETURN OF THE EUROPEAN BISON
Director: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR / JANA SADLOŇOVÁ
Year: 2015
Country: SLOVENSKO
Category: B
Length: 26 min.
Language: SLOVENSKÝ/žiadne subtitles
Ekotopfilm year: 2016

Info about projection

Day:
Hall:
Time:

Európa bola kedysi nielen krajinou rozmanitých lesov a majestátnych stromov, ale aj majestátnych zvierat. Bežnými druhmi tu boli zubry, pratury, divé kone… Početné stáda pasúcich sa veľkých bylinožravcov tu nielen žili, ale krajinu zároveň významne formovali. Človek mnohé druhy postupne vytlačil, alebo dokonca úplne vyhubil… Zubor – najväčší európsky bylinožravec – unikol vyhynutiu len o vlások, prežil len v umelých chovoch a dnes sa po mnohých rokoch vracia aj do našej prírody späť…

Komentáre

[sharing tagline=Share tagline_color=““ title=““ link=““ description=““ pinterest_image=““ icons_boxed=““ icons_boxed_radius=““ box_colors=““ icon_colors=““ tooltip_placement=““ backgroundcolor=“#fff“ class=““ id=““][/sharing]

Komentáre