Informácie o filme

Katalógové číslo: D252
Anglický názov: THE RIVER OF THE KUKAMAS
Režisér: NIKA BELIANINA
Rok: 2018
Krajina: PERU
Kategória: D
Minutáž: 7 min.
Znenie: ŠPANIELSKY/ANGLICKÉ titulky
Ročník: 2019

Informácie o premietaní:

Deň:
Sála:
Čas:

Ľudia z kmeňa Kukama sa zrodili z ducha rieky a majú k nej zvláštny vzťah. Rieka sa počas roka mení, jej hladina stúpa a klesá a tak sa mení aj život jej obyvateľov. Film sa natáčal v čase jej najväčšieho nárastu, na konci obdobia dažďov. Otvára nám dvere do náuky o vesmíre miznúcej peruánskej kultúry.

Komentáre

Komentáre