Prijmite naše pozvanie na Junior festival 🙂

VSTUP ZADARMO

PRVÝ STUPEŇ ZŠ | 8:30 – 9:30 (v prípade záujmu o program 2. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo, v prípade záujmu o program pre stredné školy, prosím prejdite na ponuku Stredné školy vľavo)

Základné informácie:

  • Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Tomáš Bielovič   e-mail: junior@ekotopfilm.sk  

(V prípade otázok kontaktovať telefonicky: +421 902 500 776 )     

! Účasť je podmienená prihlásením a následným potvrdením zo strany festivalu !

FILMOVÝ PROGRAM

VŽDYZELENÝ LES  CL/04′   SK DABING

Na svete je veľa druhov lesa, ale len málo je ich vždyzelených, tzv. sklerofilných. Je ním aj čilský hybridný les, v ktorom žijú obyvatelia-stromy; veľmi odolné a prospešné pre všetkých, ktorí žijú v jeho blízkosti a blízko mesta Santiago. Krátky animovaný film vysvetľuje jeho dôležitosť ako kultúrneho a spoločenského dedičstva. 

BOXÍK V PRÍRODE   HU/04′   BEZ DIALÓGU

Animovaný film o Boxíkovi, psíkovi z kartónu a Kartonómovi, chlapcovi z kartónu, ktorí ožijú v imaginárnom detskom svete, ktorý je z domáceho odpadu. 

ZEM V MOJICH RUKÁCH, BEZ VODY   AR/04′   SK DABING

Čo by sa stalo keby zmizla všetká voda sveta? Dobrodružné dievčatko Mara (13) má všetko a nikdy sa nezamýšľala nad životným prostredím. Ale keď zistí, čo sa so Zemou deje, s pomocou kamaráta kocúra Pantufla sa všetko zmení.

KRAJINA, KDE NIE JE ZLO   AR/04′   BEZ DIALÓGU

Ľudia od pradávna hľadajú ideálne miesto na život. Krátky film založený na mytológii kmeňa Guaraní ponúka pohľad na rajskú krajinu. Čo ak leží práve v našom srdci a v súlade a jednote so všetkým živým? 

ŽIVOT NA VLÁSKU   TW/03′   BEZ DIALÓGU

Dospelosti sa dožije len 1 z 1000 malých korytnačiek. Najväčšou hrozbou je človek a jeho aktivity spôsobujúce ropné škvrny, stratu životného prostredia, plastový a iný odpad. A ich šanca na prežitie neustále výrazne klesá.

SPRIEVODNÝ PROGRAM