Prijmite naše pozvanie na Junior festival 🙂

VSTUP ZADARMO

STREDNÉ ŠKOLY | 11:30 – 12:30 (v prípade záujmu o program 1. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Prvý stupeň ZŠ vľavo, v prípade záujmu o program 2. stupňa ZŠ, prosím prejdite na ponuku Druhý stupeň ZŠ vľavo)

Základné informácie:

  • Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.
  • Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
  • Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.
  • Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.
  • Filmový a sprievodný program nižšie 🙂

Prihlasovanie škôl:   Tomáš Bielovič   e-mail: junior@ekotopfilm.sk  

(V prípade otázok kontaktovať telefonicky: +421 902 500 776 )     

! Účasť je podmienená prihlásením a následným potvrdením zo strany festivalu !

FILMOVÝ PROGRAM

POKO   NO/06′   SK TITULKY

Poko žije vo farfarskej  komunite v severnej Ghane. Táto komunita je vážne zasiahnutá klimatickými zmenami. Extrémne suchá a požiare sú čoraz častejšie a zničili už rozsiahle vidiecke oblasti. Tradičný spôsob hospodárenia je ohrozený. No s pomocou Adaptačného vzdelávacieho programu CARE sa miestni ľudia učia novým spôsobom farmárčenia a tomu, ako čeliť hrozbám klimatických zmien.   

BUĎ SÚČASŤOU RIEŠENIA   UK/01′   SK DABING

Krátky animovaný film popisuje aktuálnu situáciu okolo mäso-spracovateľského priemyslu a jeho dopadu na naše životné prostredie. Ponúka alternatívu a vyzýva nás k zmene, k zelenšej, rastlinnej strave. 

SERERE   UK/15′   SK DABING

Serere, to je prírodná rezervácia na okraji Národného parku Madidi v Amazónii v Bolívii.  Je jedinou privátnou rezerváciou v Bolívii. Jej úlohou je ochrana a obnova tropických ekosystémov s dôrazom na udržateľný turistický ruch. V Serere môže divočina nie len prežiť, ale aj prekvitať. 

NA LINKE JE PRÍRODA   AU/01′   SK DABING

Film zobrazuje „Matku prírodu” ako reálnu osobu, ktorá chodí medzi nami a tiež to, ako by sme sa k nej správali.  Celé roky ignorujeme jej varovné signály a blížime sa do bodu, odkiaľ nie je návratu.  Bez nej šancu na prežitie nemáme. 

ŽIVOT NA VLÁSKU   TW/03′   BEZ DIALÓGU

Dospelosti sa dožije len 1 z 1000 malých korytnačiek. Najväčšou hrozbou je človek a jeho aktivity spôsobujúce ropné škvrny, stratu životného prostredia, plastový a iný odpad. A ich šanca na prežitie neustále výrazne klesá.

JA VY MY 2   IR/02′   SK TITULKY

Zmena sa musí začať v nás. Spolu dokážeme veci zmeniť…  

MADRID ZERO   ES/08′   SK DABING

V Madride vyprodukuje osoba za rok v priemere 325 kg odpadu. Krátky dokument priblíži príbeh Anni, Patrície, Fernanda a Ángela, madridčanov, ktorí hľadajú spôsob ako žiť život s menšou odpadovou a ekologickou stopou. 

SPRIEVODNÝ PROGRAM