bb

/Tag:bb

Postupnými krokmi k ekologickejšej doprave

Kampaň Do práce na bicykli vznikla a rozšírila sa na celé Slovensko práve z Banskej Bystrice.

Festivalový týždeň v Europa Shopping centre

V Banskej Bystrici festivalujeme v Europa Shopping Centre.

29. apríl 2018|Tags: , , , |

Festivalový týždeň v Europa Shopping centre

V Banskej Bystrici festivalujeme v Europa Shopping Centre.

22. máj 2017|Tags: , , , |

Environmentálne k športu

Európske mesto športu - Banská Bystrica je environmentálne aktívne mesto.

13. máj 2017|Tags: , , , |