blazej litva

/Tag:blazej litva

Vidíme sa v Handlovej

Do Kina Baník nesieme skvelé filmy s diskusiou o kompostovaní.

Odpad ako cenný zdroj

Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry.

O odpadoch v Handlovej

Ako je to s odpadmi a triedením v meste Handlová? Príďte sa dozvedieť.

7. november 2017|Tags: , , , , |