hater

/Tag:hater

Vidíme sa v Handlovej

Do Kina Baník nesieme skvelé filmy s diskusiou o kompostovaní.

Odpad ako cenný zdroj

Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry.