odpad ako cenny zdroj

/Tag:odpad ako cenny zdroj

Vidíme sa v Handlovej

Do Kina Baník nesieme skvelé filmy s diskusiou o kompostovaní.

Ideme do Topoľčian

Do Mestského kultúrneho strediska nesieme skvelé filmy s diskusiou o kompostovaní.

Odpad ako cenný zdroj

Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry.