odpad ako cenny zdroj

Home/Tag: odpad ako cenny zdroj

Ideme do Topoľčian

Do Mestského kultúrneho strediska nesieme skvelé filmy s diskusiou o kompostovaní.