BRUCE BUCKLIN (predseda poroty)
Od roku 2001 do 2005 bol členom Medzinárodnej poroty ekotopfilmu a v roku 2006 sa stal jej predsedom. Svoje univerzitné štúdiá absolvoval na Univerzite Georga Washingtona, odbor experimentálna psychológia, na Univerzite Fairleigh Dickinsona skončil psychológiu a na Štátnej univerzite New York ukončil bakalárske štúdium, odbor psychológia. Od roku 1975-1976 pracoval pre Ministerstvo obrany USA. Od roku 1976-1999 pracoval pre Ministerstvo spravodlivosti. Od roku 1999 do júna 2007 bol riaditeľom prestížnej filmovej súťaže CINE Golden Eagle Film & Video. Každý rok bol zodpovedný za plánovanie a riadenie dvoch filmových a video súťaží.

HALIM HOSNY
Halim vyštudoval publicistiku a etnológiu na Johannes Gutenberg-Universität v Mainzi. Pre Zweite Deutsche Fernsehen pracuje od roku 1989 ako žurnalista a dokumentarista. V rokoch 1993 až 1999 pracoval ako vojnový reportér, neskôr sa stal členom Výboru pre zahraničné vzťahy. V rokoch 2008 – 2011 riadil spravodajskú kanceláriu v Istanbule. Dnes sa venuje aktuálnemu a politickému dianiu.

BETSY WALTERS
Betsy Walters je výkonná riaditeľka CINE, organizácie, ktorá každoročne vzdáva poctu a oceňuje to najlepšie z profesionálnej, nezávislej či študentskej audiovizuálnej tvorby. Vyštudovala George Washington University’s School of Media and Public Affairs vo Washington, DC. V CINE začínala od roku 2007 ako riaditeľka súťaže Golden Eagle Awards, v roku 2016 sa stala výkonnou riaditeľkou. Dozerá na prevádzku, tím, program a podujatia akými sú napr. Marvin Hamlisch Film Scoring Contest, CINE PitchFest a série Master Class. Betsy má bohatú skúsenosť s porotcovaním, ako porotkyňa hodnotila filmy na HollyShorts Film Festival, Santa Fe International Film Festival, ScriptDC a bola tiež súčasťou komisie pre udeľovanie štipendií DC Commission on the Arts and Humanities.

PETER VRŠANSKÝ
Ochranár a vedec, vyštudoval na Lomonosovej Univerzite v Moskve a UK v Bratislave, s oceneniami v Berlíne, Washingtone, New Yorku, Petrohrade, Oxforde a Prosiměřicích. Pod záštitou UNESCO vedie tzv. “odspodu-hore” projekty v 83 krajinách, od organizácie expedícií až po popularizáciu vedeckých výsledkov (čítanosť 1,6 miliardy). V divočinách sveta bez strechy (nad hlavou) strávil viac ako 4 roky čistého času. Referencie v Science, Nature, PNAS, BBC, National Geographic, Scientific American, Time, New Scientist, YAHOO, Times of India, Vesti a mnohých ďalších renomovaných periodikách.

JOANNA JEDRUSIK
Narodila sa v roku 1957 v poľskom meste Katowice. Diplom na Slezskej univerzite, Ústav umenia a pedagogiky, špecializácia na olejovú maľbu, členka Zväzu poľských výtvarníkov. Zaoberá sa najmä olejomaľbou, navrhovaním kníh, píše recenzie k filmom a umeniu do časopisov. Vyučovala na Slezkej univerzite dejiny umenia. V kanadskom centre umenia Edmonton, Alberta vyučovala olejomaľbu.Mala 13 samostatných výstav v Poľsku, Nemecku, Austrálii, Českej republike; v súčasnosti pracuje na hranom filme Kruhy na vode.

MONICA SANCHEZ PRESA
Narodila sa v Španielsku, od roku 1995 žije na Slovensku. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobí ako lektorka španielskeho jazyka na FiF UK v Bratislave a taktiež pôsobila na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako odborný asistent. V rokoch 2000 až 2002 pôsobila na Ministerstve poľnohospodárstva v rámci twinningového projektu a tu sa stretla a oboznámila s mnohými problémami spojených so životným prostredím. Potom mala možnosť tlmočiť pre niekoľko firiem a inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti. Otázky súvisiace so životným prostredím a udržateľným rozvojom sú vždy zastúpené na jej hodinách.