Medzinárodná porota

Bruce Bucklin (predseda poroty)

Od roku 2001 do 2005 bol členom Medzinárodnej poroty ekotopfilmu a v roku 2006 sa stal jej predsedom. Svoje univerzitné štúdiá absolvoval na Univerzite Georga Washingtona, odbor experimentálna psychológia, na Univerzite Fairleigh Dickinsona skončil psychológiu a na Štátnej univerzite New York ukončil bakalárske štúdium, odbor psychológia. Od roku 1975-1976 pracoval pre Ministerstvo obrany USA. Od roku 1976-1999 pracoval pre Ministerstvo spravodlivosti. Od roku 1999 do júna 2007 bol riaditeľom prestížnej filmovej súťaže CINE Golden Eagle Film & Video. Každý rok bol zodpovedný za plánovanie a riadenie dvoch filmových a video súťaží.

Betsy Walters

Betsy Walters je výkonná riaditeľka CINE, organizácie, ktorá každoročne vzdáva poctu a oceňuje to najlepšie z profesionálnej, nezávislej či študentskej audiovizuálnej tvorby. Vyštudovala George Washington University’s School of Media and Public Affairs vo Washington, DC. V CINE začínala od roku 2007 ako riaditeľka súťaže Golden Eagle Awards, v roku 2016 sa stala výkonnou riaditeľkou. Dozerá na prevádzku, tím, program a podujatia akými sú napr. Marvin Hamlisch Film Scoring Contest, CINE PitchFest a série Master Class. Betsy má bohatú skúsenosť s porotcovaním, ako porotkyňa hodnotila filmy na HollyShorts Film Festival, Santa Fe International Film Festival, ScriptDC a bola tiež súčasťou komisie pre udeľovanie štipendií DC Commission on the Arts and Humanities.

Halim Hosny

Halim vyštudoval publicistiku a etnológiu na Johannes Gutenberg-Universität v Mainzi. Pre Zweite Deutsche Fernsehen pracuje od roku 1989 ako žurnalista a dokumentarista. V rokoch 1993 až 1999 pracoval ako vojnový reportér, neskôr sa stal členom Výboru pre zahraničné vzťahy. V rokoch 2008 – 2011 riadil spravodajskú kanceláriu v Istanbule. Dnes sa venuje aktuálnemu a politickému dianiu.

Joanna Jedrusik

Joanna sa narodila v roku 1957 v poľskom meste Katowice, získala diplom na Slezskej univerzite, Ústave umenia a pedagogiky – špecializácia na olejovú maľbu. Je členkou Zväzu poľských výtvarníkov. Zaoberá sa najmä olejomaľbou, navrhovaním kníh, píše recenzie k filmom a umeniu do časopisov. Vyučovala na Slezkej univerzite dejiny umenia. V kanadskom centre umenia Edmonton, Alberta vyučovala olejomaľbu. Mala doposiaľ 13 samostatných výstav v Poľsku, Nemecku, Austrálii, Českej republike; pracovala na hranom filme Kruhy na vode.

Ľudo Hičár

Ľudo Hičár je slovenský kameraman, ktorý hovorí, že s kamerou sa mu splnil jeho sen. Je autorom niekoľkých dokumentárnych filmov, ktoré boli v ostatných rokoch prezentované a ocenené aj na MFF Ekotopfilm – Envirofilm. Pracoval 15 rokov v Českej televízii, ďalej na projektoch pre svetové televízie a v súčasnosti pracuje pre TV JOJ. Medzi ,,naj“ zážitky vždy považuje filmovanie v prírode. Mal možnosť pracovať na dokumentárnych filmoch o ústupe ľadovcov v Alpách, o lavínovej prevencii v Rakúsku, taktiež o krásach Južnej Afriky ako aj o veľkom bielom žralokovi. Každý film, na ktorom pracoval, považuje za záznam toho, ako v danom období naša planéta vyzerala.