Junior and Sustainability Film Festivals V4

TUR, Rotunda a Spolek majú za cieľ odblokovať spoluprácu štyroch regiónov V4: Moravsko-sliezskeho, Sliezskeho vojvodstva, v Trenčíne, Čadci a Žiline, v ochrane biodiverzity a iniciovať aktívny postoj občanov pri riešení výziev udržateľnosti. To sa bude dosahovať organizovaním festivalov pre deti (Junior Festivals) a Festivalu udržateľnosti pre verejnosť v 13 mestách na Slovensku, Česku a Poľsku.

 

O projekte

Zatiaľ čo formálne vzdelávacie systémy na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku dosiahli pokrok prostredníctvom reformy učebných osnov, premostenie medzier v praxi a vyhovovanie spoločenským požiadavkám na udržateľnosť, zelené zručnosti a znalosti bude vyžadovať prechodné obdobie trvajúce 3-5 rokov. Hlavné výzvy zahŕňajú nedostatočnú integráciu, pretože vzdelávanie v oblasti udržateľnosti často zostáva izolované v rámci učebných osnov, obmedzenú zapojenosť do reálnych problémov, nedostatok medziodborových prístupov a nedostatočné školenie učiteľov. Napriek tomu existujú nevyužité príležitosti na cezhraničnú spoluprácu v oblasti neformálneho environmentálneho vzdelávania vo V4 regiónoch.

Všetky vzdelávacie aktivity a filmy budú v rodnom jazyku návštevníkov (dabing alebo titulky) a budú prispôsobené vekovým skupinám divákov.

 

Čo zahŕňa náš vzdelávací prístup

 • Dialógové vzdelávanie s využitím audiovizuálnych techník na podporu environmentálneho povedomia a záujmu o udržateľnosť.
 • Metódy heuristického učenia, ktoré zahŕňajú aktívne zapojenie do objavovania poznatkov a rozvíjanie environmentálnych postojov.
 • Nápadové sedenia, ako napríklad Junior Festival a Sustainability Festivals, s dôrazom na ochranu prírody a krajiny, environmentálne vzdelávanie a kampane na zvýšenie povedomia o kvalite ovzdušia.

Dokumentárne filmy, ktoré riešia environmentálne výzvy vo V4 regiónoch, budú nasledované diskusiami a dielňami, aby zapojili a zaujali návštevníkov. Vizuálna vyprávka cez film pomáha emocionálne prepojiť s environmentálnymi problémami, zlepšuje porozumenie a empatiu. Filmy ponúkajú prístupné vizuálne reprezentácie výziev biodiverzity, čím ich robia dostupnými pre deti.

 

O nás

Združenie TUR má bohatú históriu úspešných projektov, vrátane Medzinárodného festivalu filmov o ekológii Ekotopfilm v roku 2017, Medzinárodného festivalu filmov o udržateľnom rozvoji v roku 2018, Výzvy pre elektromobilitu pre Slovensko v roku 2019 a podpory environmentálneho vzdelávania a školenia v rokoch 2019-2021. V roku 2022 bol festival Ekotopfilm – Envirofilm financovaný prostredníctvom grantov EHP a Nórska, čo viedlo k organizácii štyroch festivalov s 60 000 návštevníkmi, vrátane 40 000 detí a mládeže a 20 000 dospelých, a vzdelaniu 10 000 študentov na slovenských základných a stredných školách. Spolek Rotunda, spoľahlivý partner s podobnými úspešnými skúsenosťami, poskytne cennú pomoc pri riadení projektu, administrácii a organizácii.

Zatiaľ čo český partner je nový v projektoch financovaných verejnými prostriedkami a grantmi, tento projekt ponúka príležitosť prenosu poznatkov v medzinárodnom riadení projektov.

 

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Visegrádskych grantov z Medzinárodného fondu Visegrád. Cieľom fondu je podporovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

 

Projektový manažér: Magdaléna Čisárová, office@ekotopfilm.sk, +421 910 524 442

 

Partneri projektu
Stowarzyszenie Rotunda
Ekotopfilm CZ

 

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

9.11.2023 – Trenčín

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival (organizované podujatie pre školy), miesto: Kino Hviezda, vstup: 0 €

Program:

1. blok: PLÁNTULA, JAZERO KABULA, TAJOMSTVÁ LESA, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

2. blok: JEDLO NA TANIERI, VTÁKY? AKÝ JE ICH VÝZNAM?, ČO SA STALO V TRÓPOCH POČAS POSLEDNÉHO MASOVÉHO VYMIERANIA?, POĎME SPOLU LIETAŤ, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

3. blok: DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, (verejnosť), miesto: Cinemax, vstup: 0 €

Program:

16:00 – 17:00 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA (50’)

17:00 – 18:00 ŽIVOT NOSOROŽCA (52’)

19:00 – 19:02 BREARTH POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI (2’)

19:02 – 20:05 ŽIVOT NA OSTROVE MOHÉLI (65’)

20:10 – 20:40 MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

20:40 – 21:40 DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI (27′)

Súčasťou podujatia bude aj diskusia so zástupcami partnerov projektu z Českej republiky a Poľska.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

20.11.2023 – Čadca

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival (organizované podujatie pre školy), miesto: Dom kultúry v Čadci, vstup: 0 €

Program:

1. blok: PLÁNTULA, JAZERO KABULA, TAJOMSTVÁ LESA, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

2. blok: JEDLO NA TANIERI, VTÁKY? AKÝ JE ICH VÝZNAM?, ČO SA STALO V TRÓPOCH POČAS POSLEDNÉHO MASOVÉHO VYMIERANIA?, POĎME SPOLU LIETAŤ, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA, DINOSAURI – Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

3. blok: DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (CZ, Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, (verejnosť), miesto: Dom kultúry v Čadci, vstup: 0 €

Program:

1. blok: PLÁNTULA, JAZERO KABULA, TAJOMSTVÁ LESA, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

2. blok: JEDLO NA TANIERI, VTÁKY? AKÝ JE ICH VÝZNAM?, ČO SA STALO V TRÓPOCH POČAS POSLEDNÉHO MASOVÉHO VYMIERANIA?, POĎME SPOLU LIETAŤ, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA, DINOSAURI – Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

3. blok: DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, (verejnosť), miesto: Dom kultúry v Čadci, vstup: 0 €

16:00 – 16:30 BLOK ANIMOVANÝCH FILMOV pre deti (SK dabing) + DINOSAURI – Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

16:30 – 17:00 MOTÝLE SLOVENSKA – mestá a záhrady (29′) (SK)

17:00 – 17:50 ČAROVNÉ MOMENTKY Z PRÍRODY (50′) – slovenské titulky

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

19:00 – 19:30 DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI (27′) – Česká republika

19:30 – 20:30 IDJANGA – Gorilí prales (52′)

20:30 – 20:32 BREARTH – Posledný nádych človeka na zemi

20:35 – 21:45 ŽIVOT MOHÉLI (65′) – Slovenská republika

Súčasťou podujatia bude aj diskusia so zástupcami partnerov projektu z Českej republiky a Poľska.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

7.12.2023 – Žilina

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival (organizované podujatie pre školy), miesto: Stanica Žilina – Zárečie, vstup: 0 €

Program:

1. blok: PLÁNTULA, JAZERO KABULA, TAJOMSTVÁ LESA, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

2. blok: JEDLO NA TANIERI, VTÁKY? AKÝ JE ICH VÝZNAM?, ČO SA STALO V TRÓPOCH POČAS POSLEDNÉHO MASOVÉHO VYMIERANIA?, POĎME SPOLU LIETAŤ, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA, DINOSAURI – Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

3. blok: DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM MIMO PLÁTNA: ALENA BENDOVÁ (CZ) – SPRAVODLIVOSŤ PRE PRÍRODU (Prednáška)

 • 16:00 – 22:05 hod.: Festival udržateľnosti, (verejnosť), miesto: Stanica Žilina – Zárečie, vstup: 0 €

16:00 – 16:30 BLOK ANIMOVANÝCH FILMOV pre deti (SK dabing)

16:30 – 17:00 MOTÝLE SLOVENSKA – mestá a záhrady (29′) (SK)

17:00 – 17:50 ČAROVNÉ MOMENTKY Z PRÍRODY (50′)

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNA: ALENA BENDOVÁ (CZ) – SPRAVODLIVOSŤ PRE PRÍRODU (Prednáška)

19:00 – 20:00 IDJANGA – Gorilí prales (52′) – slovenský dabing

20:00 – 20:02 BREARTH – Posledný nádych človeka na zemi

20:02 – 21:10 ŽIVOT MOHÉLI (65′)

21:15 – 22:05 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA (50’)

2024 – Poľsko, Česká republika – informácie čoskoro

 

visegrad fund logovisegrad fund logovisegrad fund logo

English version

TUR, Rotunda, and Spolek aim to unlock collaboration among four V4 regions: Moravian-Silesian, Silesian Voivodeship, in Trenčín, Čadca, and Žilina, in biodiversity conservation and to initiate active citizen engagement in addressing sustainability challenges. This will be achieved through the organization of festivals for children (Junior Festivals) and a Sustainability Festival for the public in 13 cities in Slovakia, the Czech Republic, and Poland.

 

About the Project

While formal education systems in Slovakia, the Czech Republic, and Poland have made progress through curriculum reforms, bridging gaps in practice, and meeting societal demands for sustainability, green skills, and knowledge will require a transitional period lasting 3-5 years. The main challenges include inadequate integration, as sustainability education often remains isolated within curricula, limited engagement with real-world issues, a lack of interdisciplinary approaches, and insufficient teacher training. Nevertheless, there are untapped opportunities for cross-border collaboration in the field of informal environmental education in the V4 regions.

All educational activities and films will be in the visitors‘ native language (dubbed or subtitled), and they will be tailored to the age groups of the viewers.

 

Our educational approach encompasses the following elements:

 • Dialogue-based education using audiovisual techniques to promote environmental awareness and sustainability interest.
 • Heuristic learning methods involving active engagement in knowledge exploration and the development of environmental attitudes.
 • Idea sessions, such as the Junior Festival and Sustainability Festivals, with a focus on nature and landscape conservation, environmental education, and campaigns to raise awareness about air quality.

Documentary films addressing environmental challenges in the V4 regions will be followed by discussions and workshops to engage and captivate visitors. Visual storytelling through film helps create an emotional connection to environmental issues, enhances understanding and empathy. These films provide accessible visual representations of biodiversity challenges, making them understandable for children.

 

About us

TUR  has a rich history of successful projects, including the International Ecology Film Festival Ekotopfilm in 2017, the International Sustainable Development Film Festival in 2018, the Challenges for Electromobility in Slovakia in 2019, and support for environmental education and training from 2019 to 2021. In 2022, the Ekotopfilm – Envirofilm festival was funded through EEA and Norway Grants, resulting in the organization of four festivals with 60,000 visitors, including 40,000 children and youth, and 20,000 adults, as well as the education of 10,000 students in Slovak primary and secondary schools. The Rotunda Association, a reliable partner with similar successful experiences, will provide valuable assistance in project management, administration, and organization.

While the Czech partner is new to publicly funded and grant-financed projects, this project provides an opportunity for knowledge transfer in international project management.

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Project manager: Magdalena Cisarova, office@ekotopfilm.sk, +421 910 524 442

 

Partners:
Stowarzyszenie Rotunda
Ekotopfilm CZ

 

Upcoming Events

9.11.2023 – Trenčín, Slovakia

 • 8:30 AM – 12:45 PM: Junior Festival (organized event for schools), Location: Hviezda Cinema, Admission: €0

Program:

1. block: PLÁNTULA, LAKE KABULA, SECRETS OF THE FOREST, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERSITY

2. block: MEAL ON THE PLATE, BIRDS? WHAT ARE THEY GOOD FOR?, WHAT HAPPEND IN THE TROPICS DURING THE LAST GREAT EXTINCTION?, FREE TO FLY, BREARTH, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

3. block: RAINFOREST OF TOMORROW, BREARTH, OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

 • 4:00 PM – 9:40 PM: Sustainability Festival (public), Location: Cinemax, Admission: €0

Program:

16:00 – 17:00 POLAND´S WILD EAST (50’)

17:00 – 18:00 A RHINO´S LIFE (52’)

19:00 – 19:02 BREARTH POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI (2’)

19:02 – 20:05 LIFE OF MOHÉLI (65’)

20:10 – 20:40 OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

20:40 – 21:40 RAINFOREST OF TOMORROW (27′)

The event will also include a discussion with representatives of project partners from the Czech Republic and Poland.

20.11.2023 – Čadca, Slovakia

 • 8:30 AM – 12:45 PM: Junior Festival (organized event for schools), Location: Kultúrny Dom Čadca, Admission: 0 €

1. block: PLÁNTULA, LAKE KABULA, SECRETS OF THE FOREST, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERSITY

2.block: MEAL ON THE PLATE, BIRDS? WHAT HAPPEND IN THE TROPICS DURING THE LAST GREAT EXTINCTION?, FREE TO FLY, BREARTH, DINOSAURS Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

3. block: RAINFOREST OF TOMORROW, BREARTH, OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

 • 4:00 PM – 9:40 PM: Sustainability Festival (public), Location: Kultúrny Dom Čadca,, Admission: €0

16:00 – 16:30 ANIMATED FILM BLOCK for children (SK dubbing) + DINOSAURS – Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

16:30 – 17:00 BUTTERFLIES OF SLOVAKIA – CITIES AND GARDENS (SK)

17:00 – 17:50 ČAROVNÉ MOMENTKY Z PRÍRODY (50′) – slovenské titulky

18:00 – 19:00 OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

19:30 – 20:30 IDJANGA – The Gorilla Forest (52′)

20:30 – 20:32 BREARTH THE LAST BREATH OF MAN ON EARTH

20:35 – 21:45 LIFE OF MOHÉLI (65′) – SK

 

7.12.2023 – Žilina, Slovakia

 • 8:30 AM – 12:45 PM: Junior Festival (organized event for schools), Location: To be announced, Admission: €0

1. block: PLÁNTULA, LAKE KABULA, SECRETS OF THE FOREST, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERSITY

2.block: MEAL ON THE PLATE, BIRDS? WHAT HAPPEND IN THE TROPICS DURING THE LAST GREAT EXTINCTION?, FREE TO FLY, BREARTH, DINOSAURS Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

3. block: RAINFOREST OF TOMORROW, BREARTH, OFF SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND OFF-SCREEN PHOTOGRAPHER: ALENA BENDOVÁ (CZ) – JUSTICE FOR NATURE (Lecture)

 • 4:00 PM – 10:05 PM: Sustainability Festival (public), Location: Stanica Žilina – Zárečie, Admission: €0

16:00 – 16:30 ANIMATED FILM BLOCK for children (SK dubbing)

16:30 – 17:00 BUTTERFLIES OF SLOVAKIA – CITIES AND GARDENS (SK)

17:00 – 17:50 MAGICAL MOMENTS FROM NATURE (50′) – Slovak subtitles

18:00 – 19:00 OFF SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND OFF-SCREEN PHOTOGRAPHER: ALENA BENDOVÁ (CZ) – JUSTICE FOR NATURE (Lecture)

19:00 – 20:00 IDJANGA – The Gorilla Forest (52′)

20:00 – 20:02 BREARTH THE LAST BREATH OF MAN ON EARTH

20:02 – 21:10 LIFE OF MOHÉLI (65′) – SK

21:15 – 22:05 POLAND’S WILD EAST (50′)

2024 – Poland, Czech Republic – Information coming soon

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

visegrad fund logovisegrad fund logovisegrad fund logo