Junior and Sustainability Film Festivals V4

TUR, Rotunda a Spolek majú za cieľ odblokovať spoluprácu štyroch regiónov V4: Moravsko-sliezskeho, Sliezskeho vojvodstva, v Trenčíne, Čadci a Žiline, v ochrane biodiverzity a iniciovať aktívny postoj občanov pri riešení výziev udržateľnosti. To sa bude dosahovať organizovaním festivalov pre deti (Junior Festivals) a Festivalu udržateľnosti pre verejnosť v 13 mestách na Slovensku, Česku a Poľsku.

O projekte

Formálne vzdelávacie systémy v krajinách ako Slovensko, Česká republika a Poľsko dosiahli pokrok vďaka reformám učebných osnov, ale stále existujú výzvy, ktoré je potrebné riešiť na splnenie spoločenských požiadaviek súvisiacich s udržateľnosťou, zelenými zručnosťami a znalosťami. Preklenutie týchto medzier bude pravdepodobne vyžadovať prechodné obdobie v trvaní 3 až 5 rokov. K hlavným prekážkam patrí nedostatočná integrácia vzdelávania v oblasti udržateľnosti do štandardných učebných plánov, obmedzená angažovanosť študentov pri riešení reálnych problémov, absencia interdisciplinárnych prístupov a nedostatočné školenia pre učiteľov. Napriek týmto prekážkam existujú aj nevyužité príležitosti pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti neformálneho environmentálneho vzdelávania medzi krajinami Vyšehradskej skupiny.

Všetky vzdelávacie programy a filmy sú prezentované v materinskom jazyku návštevníkov, či už prostredníctvom dabingu alebo titulkov, a prispôsobené vekovému rozsahu divákov.

Čo zahŕňa náš vzdelávací prístup

 • využívanie dialógového vzdelávania s audiovizuálnymi technikami na podporu environmentálneho povedomia a zvýšenie záujmu o udržateľnosť
 • heuristické metódy učenia, zamerané na aktívne zapájanie do procesu získavania poznatkov a formovanie environmentálnych postojov
 • organizovanie podujatí, ako sú Junior Festival a Festival udržateľnosti, s fokusom na ochranu prírody a krajiny, environmentálne vzdelávanie a kampane na zlepšenie kvality ovzdušia.

Dokumentárne filmy o environmentálnych problémoch vo V4 regiónoch sú doplnené o diskusie a workshopy, ktoré majú za cieľ zapojiť a zaujať divákov. Filmy pomáhajú emocionálne sa prepojiť s environmentálnymi výzvami, zvyšujú pochopenie a empatiu.

O nás

Združenie TUR má bohatú históriu úspešných projektov, vrátane Medzinárodného festivalu filmov o ekológii Ekotopfilm – Envirofilm v roku 2017, Medzinárodného festivalu filmov o udržateľnom rozvoji v roku 2018, Výzvy pre elektromobilitu pre Slovensko v roku 2019 a podpory environmentálneho vzdelávania a školenia v rokoch 2019-2021. V roku 2022 bol festival Ekotopfilm – Envirofilm financovaný prostredníctvom grantov EHP a Nórska, čo viedlo k organizácii štyroch festivalov s 60 000 návštevníkmi, vrátane 40 000 detí a mládeže a 20 000 dospelých, a vzdelaniu 10 000 študentov na slovenských základných a stredných školách. Spolek Rotunda, spoľahlivý partner s podobnými úspešnými skúsenosťami, poskytne cennú pomoc pri riadení projektu, administrácii a organizácii.

Zatiaľ čo český partner je nový v projektoch financovaných verejnými prostriedkami a grantmi, tento projekt ponúka príležitosť prenosu poznatkov v medzinárodnom riadení projektov.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je podporovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Projektový manažér: Magdaléna Čisárová, office@ekotopfilm.sk, +421 910 524 442

Partneri projektu
Stowarzyszenie Rotunda
Ekotopfilm CZ

Najbližšie podujatia

6.5. 2024 – Żory

 • 8.30 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Dom Kultury w Żorach, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Dom Kultury w Żorach, vstup: 0 €

7.5.2024 – Rybnik

 • 8.30 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Dom Kultury Boguszowice, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Dom Kultury Boguszowice, vstup: 0 €

8.5.2024 – Jastrzębie-Zdrój

 • 8.30 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Miejski Ośrodek Kultury, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Miejski Ośrodek Kultury, vstup: 0 €

9.5.2024 – Wadowice

 • 8.30 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Wadowickie Centrum Kultury, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Parkowa Galicjanka, vstup: 0 €

10.5.2024 – Cieszyn

 • 8.30 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy, vstup: 0 €

JUNIOR FESTIVAL – PROGRAM:

blok (8:30 – 9:30):
PLÁNTULA; JAZERO KABULA; POĎME SPOLU LIETAŤ; ČO SA STALO V TRÓPOCH; DINOSAURY – SKUTOČNÝ PRÍBEH; CITSALP; KLÍMA – FAKTY, RYSICA LEA, WORKSHOP – BIODIVERZITA

blok (10:00 – 11:00):
ČO SA STALO V TRÓPOCH, PRALES ZAJTRAJŠKA, WORKSHOP – BIODIVERZITA

blok (11:30 – 12:30):
ČO SA STALO V TRÓPOCH, PRALES ZAJTRAJŠKA, WORKSHOP – FAST FASHION

FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI – PROGRAM:

16:30 – 17:00 FAST FASHION DISKUSIA / PREDNÁŠKA

16:30 – 17:00 FILMOVÝ BLOK PRE DETI: PLÁNTULA, JAZERO KABULA, POĎME SPOLU LIETAŤ, ČO SA STALO V TRÓPOCH,  DINOSAURY – SKUTOČNÝ PRÍBEH, CITSALP, KLÍMA – FAKTY, RYSICA LEA

17:30 – 18:30 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA / Nemecko

17:30 – 18:30 BREATHE / Španielsko

18:30 – 19:30 ŽIVOT NA OSTROVE MOHELÍ / Slovensko

—-

ARCHÍV PODUJATÍ V ČESKEJ REPUBLIKE

15.4.2024 – Ostrava

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Kulturní dům K-TRIO, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Kulturní dům K-TRIO, vstup: 0 €

16.4.2024 – Český Tešín

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Kino Central, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržitelnosti, miesto: Kino Central, vstup: 0 €

17.4.2024 – Třinec

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Kino Kosmos, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Kino Kosmos, vstup: 0 €

18.4.2024 – Karviná

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Kino Centrum, vstup: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Kino Centrum, vstup: 0 €

19.4.2024 – Frýdek – Místek

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, miesto: Kino Vlast, vstup: 0 €
 • 16:30  – 19:00 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Kino Vlast, vstup: 0 €
 • 19:00 – 19:45 hod.:  Festival udržateľnosti, miesto: Galerie, vstup: 0 €

 

PROGRAM: 

JUNIOR FESTIVAL

blok (8:30 – 9:30):
PLÁNTULA; JAZERO KABULA; POĎME SPOLU LIETAŤ; ČO SA STALO V  TRÓPOCH; DINOSAURY – SKUTOČNÝ PRÍBEH; CITSALP; KLÍMA – FAKTY,  RYSICA LEA, WORKSHOP – BIODIVERZITA

blok (10:00 – 11:00):
ČO SA STALO V TRÓPOCH, PRALES ZAJTRAJŠKA, WORKSHOP –    BIODIVERZITA

blok (11:30 – 12:30):
ČO SA STALO V TRÓPOCH, PRALES ZAJTRAJŠKA, WORKSHOP – FAST FASHION

 

FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI – PROGRAM:

16:30 – 17:00 FILMOVÝ BLOK PRE DETI: PLÁNTULA, JAZERO KABULA, POĎME SPOLU LIETAŤ, ČO SA STALO V TRÓPOCH,  DINOSAURY – SKUTOČNÝ PRÍBEH, CITSALP, KLÍMA – FAKTY, RYSICA LEA

17:00 – 17:50 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA / Nemecko

17:55 – 18:00 BREATHE / Španielsko

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNA: BIODIVERZITA V KOSTARIKE / Slovensko

19:00 – 20:00 ŽIVOT NA OSTROVE MOHELÍ  /  Slovensko

Frýdek – Místek.

17:00 – 18:05 ŽIVOT NA OSTROVĚ MOHELÍ / Slovensko

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNO: BIODIVERZITA V KOSTARICE

* 19:00 – 19:45 VO SVETLE NOCI / Slovensko – zmena miesta na Galerie FM

 

—-

ARCHÍV PODUJATÍ NA SLOVENSKU

9.11.2023 – Trenčín

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival, miesto: Kino Hviezda, vstup: 0 €
 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Cinemax, vstup: 0 €

20.11.2023 – Čadca

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival, miesto: Dom kultúry v Čadci, vstup: 0 €
 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Dom kultúry v Čadci, vstup: 0 €

7.12.2023 – Žilina

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival, miesto: Stanica Žilina – Zárečie, vstup: 0 €
 • 16:00 – 22:05 hod.: Festival udržateľnosti, miesto: Stanica Žilina – Zárečie, vstup: 0 €

 

JUNIOR FESTIVAL

blok (8:30 – 9:30):
PLÁNTULA, JAZERO KABULA, TAJOMSTVÁ LESA, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

blok (10:00 – 11:00):
JEDLO NA TANIERI, VTÁKY? AKÝ JE ICH VÝZNAM?, ČO SA STALO V TRÓPOCH POČAS POSLEDNÉHO MASOVÉHO VYMIERANIA?, POĎME SPOLU LIETAŤ, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, WORKSHOP FAST FASHION/BIODIVERZITA

blok (11:30 – 12:30):
DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI, BREARTH – POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI, MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj) – Čadca, Trenčín/ DINOSAURI – Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL) – Čadca

 

FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI – PROGRAM ČADCA:

16:00 – 17:00 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA (50’)

17:00 – 18:00 ŽIVOT NOSOROŽCA (52’)

19:00 – 19:02 BREARTH POSLEDNÝ NÁDYCH ČLOVEKA NA ZEMI (2’)

19:02 – 20:05 ŽIVOT NA OSTROVE MOHÉLI (65’)

20:10 – 20:40 MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

20:40 – 21:40 DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI

 

FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI – PROGRAM ŽILINA:

16:30 – 17:00 MOTÝLE SLOVENSKA – mestá a záhrady (29′) (SK)

17:00 – 17:50 ČAROVNÉ MOMENTKY Z PRÍRODY (50′) – slovenské titulky

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNA: AKO VYZERÁ DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI? PREDNÁŠKA  S VÝSKUMNÍKOM A FOTOGRAFOM TOMÁŠOM JUNEKOM (Fakultra životního prostŕedí ČZU v Praze, Spolek pro ekologii a udržatelný rozvoj)

19:00 – 19:30 DAŽĎOVÝ PRALES BUDÚCNOSTI (27′) – Česká republika

19:30 – 20:30 IDJANGA – Gorilí prales (52′)

20:30 – 20:32 BREARTH – Posledný nádych človeka na zemi

20:35 – 21:45 ŽIVOT MOHÉLI (65′) – Slovenská republika

 

FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI – PROGRAM TRENČÍN:

16:00 – 16:30 BLOK ANIMOVANÝCH FILMOV pre deti (SK dabing)

16:30 – 17:00 MOTÝLE SLOVENSKA – mestá a záhrady (29′) (SK)

17:00 – 17:50 ČAROVNÉ MOMENTKY Z PRÍRODY (50′)

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNA: ALENA BENDOVÁ (CZ) – SPRAVODLIVOSŤ PRE PRÍRODU (Prednáška)

19:00 – 20:00 IDJANGA – Gorilí prales (52′) – slovenský dabing

20:00 – 20:02 BREARTH – Posledný nádych človeka na zemi

20:02 – 21:10 ŽIVOT MOHÉLI (65′)

21:15 – 22:05 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA (50’)

 

—-

Viac informácií o programe:

BIODIVERZITA

Program zameraný na priblíženie dôležitosti zachovania biodiverzity a jeho prostredia vo svete mladým účastníkom. Účastníci sa dozvedia, čo biodiverzita znamená, prečo je dôležitá a môže prispieť k zachovaniu bohatstva života na Zemi.

FAST FASHION

Workshop fast fashion ponúka účastníkom pohlaď na temnú stránku módneho priemyslu a dáva tipy pre podporu udržateľných spôsobov nakupovania a módy. Účastníci sa dozvedia o environmentálnych a sociálnych dôsledkoch rýchlej módy a ako sa môžu prijímať informované rozhodnutia pri nákupe oblečenia.

PLÁNTULA / Kolumbia

Príbeh dievčaťa a jej sna v prírode, ktorý je v rozpore so smutnou realitou.

Réžia: Mária Alejandra Barrios

Dĺžka: 2 min

JAZERO KABULA / Nigéria

Toto je príbeh o zvieratách v Austrálii, ktoré mali veľa spoločného. Oslavovali svoju bohatú kultúru a delili sa o svoje prírodné zdroje. Zasiahla ich však tragédia a o veľa prišli.

Réžia: Okeremute Ovuorho

Dĺžka: 3 min

POĎME SPOLU LIETAŤ / Nigéria

Príbeh o temnej stránke obchodu so zvieratami.

Réžia: Okeremute Ovuorho

Dĺžka: 5 min

ČO SA STALO V TRÓPOCH / Kolumbia

Tento krátky animovaný film zahŕňa zistenia výskumnej práce zverejnenej v časopise Science v roku 2021 s názvom „Vyhynutie na konci kriedy a vznik moderných neotropických dažďových pralesov“. Ilustruje, ako dopad asteroidu spôsobil globálnu ekologickú katastrofu, ktorá ukončila éru dinosaurov a zároveň vďaka tomu vznikol moderný tropický dažďový prales.

Réžia: Monica Carvalho

Dĺžka: 3 min

DINOSAURY – SKUTOČNÝ PRÍBEH / Poľsko

Alternatívna verzia príbehu vyhynutia dinosaurov na Zemi.

Réžia: Klaudiusz Machej

Dĺžka: 4 min

CITSALP / Filipíny

Animovaný film o negatívnych dopadoch plastov vo svete.

Réžia: Jean Evangelista

Dĺžka: 2 min

KLÍMA – FAKTY / Nemecko

Animovaný film o klimatickej kríze.

Réžia: Marcus Grysczok

Dĺžka: 2 min

RYSICA LEA / Slovensko

Krátky film o návrate rysieho mláďaťa do voľnej prírody.

Réžia: Katka Tekeľová

Dĺžka: 8 min

17:00 – 17:50 DIVOKÝ VÝCHOD POĽSKA / Nemecko

Východné Poľsko je jedným z posledných divokých regiónov Európy. Zubry žijú v pralesoch Białowieża na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom. Biebrzanská nížina tvorí najväčší národný park v Poľsku a je mimoriadne cenná pre bobrov, vydry a veľké množstvo vodného vtáctva.

Réžia:jens Westphalen, Thoralf Grospitz

Dĺžka: 50 min.

17:55 – 18:00 BREATHE / Španielsko

Experimentálny animovaný film vytvorený pomocou vizuálov generovaných umelou inteligenciou, ktorý vám vyrazí dych.

Réžia: Julio del Alamo

Dĺžka: 2 min

18:00 – 19:00 MIMO PLÁTNA: BIODIVERZITA V KOSTARIKE / Slovensko

Kostarika je síce rozlohou malý štát, ale môže sa pýšiť obrovskou biodiverzitou. Tomáš Šmátrala z organizácie Prales deťom SK (JUSTICE FOR NATURE), rozpráva o skúsenostiach a zážitkov z dobrovoľnického pobytu v dažďovom lese tejto úžasnej zeme. Aj keď sa častokrát hovorí, že Kostarika je svetovým modelom ochrany prírody, zistíte že nie vždy je to tak a i tu príroda dopláca na ľudskú chamtivosť v podobe pytliactva, ťažby alebo nadmerného či ilegálneho rybolovu. Dozviete sa o aktivitách ako sú čištenia pláže, hasenie lesných požiarov, protipytliacke hliadky, monitorovanie veľkých šeliem a veľrýb, vzdelávania detí alebo spolupráca s rangeri z národných parkov.

Prednášajúci: Tomáš Šmátrala

ŽIVOT NA OSTROVE MOHELÍ  /  Slovensko

Dokumentárny film o ľuďoch a ich súžitia s prírodou. Príbeh o komorskom ostrove Mohéli vo východnej Afrike. Cesta suchozemskými a morskými ekosystémami tohoto neznámeho ostrova, na ktorom sa stretávame s miestnymi obyvateľmi.

Réžie: Martin Kováč, Richard Krebs

Dĺžka: 65 min

VO SVETLE NOCI / Slovensko

Film o svetelnom znečistení. Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, ale zdá sa, že zatiaľ nemá reálne riešenia. Problém, ktorý negatívne ovplyvňuje život zvierat a rastlín, práce astronautov, ale najviac zdravie každého z nás, i keď si to zatiaľ vôbec neuvedomujeme.

Réžie: Matej Poka

Dĺžka: 40 min

visegrad fund logovisegrad fund logovisegrad fund logo

English version

TUR, Rotunda, and Spolek aim to unlock cooperation among four V4 regions: Moravian-Silesian, Silesian Voivodeship, and in Trenčín, Čadca, and Žilina, focusing on biodiversity protection and initiating an active citizen stance on sustainability challenges. This will be achieved by organizing festivals for children (Junior Festivals) and Sustainability Festivals for the public across 13 cities in Slovakia, Czech Republic, and Poland.

About the Project

Formal education systems in countries like Slovakia, Czech Republic, and Poland have advanced through curriculum reforms, but challenges remain in meeting societal demands related to sustainability, green skills, and knowledge. Bridging these gaps will likely require a transition period of 3 to 5 years. Main obstacles include insufficient integration of sustainability education into standard curricula, limited student engagement with real-world problems, lack of interdisciplinary approaches, and inadequate teacher training. Despite these challenges, there are untapped opportunities for cross-border cooperation in informal environmental education among the Visegrad countries.

All educational programs and films are presented in the native language of the visitors, whether through dubbing or subtitles, and are tailored to the age range of the audience.

What Our Educational Approach Includes

 • Utilizing dialogical education with audiovisual techniques to enhance environmental awareness and boost interest in sustainability.
 • Heuristic learning methods, focused on actively engaging in knowledge discovery and shaping environmental attitudes.
 • Organizing events such as the Junior Festival and Sustainability Festival, with a focus on nature and landscape conservation, environmental education, and campaigns to improve air quality.

Documentary films on environmental challenges in the V4 regions come with discussions and workshops to engage and captivate visitors. Films help emotionally connect with environmental challenges, enhancing understanding and empathy.

About Us

The TUR Association has a rich history of successful projects, including the International Ecology Film Festival Ekotopfilm – Envirofilm in 2017, the International Sustainable Development Film Festival in 2018, the Electromobility Challenge for Slovakia in 2019, and the support of environmental education and training during 2019-2021. In 2022, the Ekotopfilm – Envirofilm festival was funded through EEA and Norway Grants, leading to four festivals with 60,000 visitors, including 40,000 children and youths and 20,000 adults, educating 10,000 students in Slovak primary and secondary schools. Spolek Rotunda, a reliable partner with similar successful experiences, will provide valuable assistance in project management, administration, and organization.

While the Czech partner is new to projects funded by public funds and grants, this project offers an opportunity for knowledge transfer in international project management.

The project is co-financed by the governments of Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia through the Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The aim of the fund is to support ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Project Manager: Magdaléna Čisárová, office@ekotopfilm.sk, +421 910 524 442

Project Partners
Stowarzyszenie Rotunda
Ekotopfilm CZ

Upcoming Events

6.5. 2024 – Żory

 • 8:30 – 12:30: Junior festival, venue: Dom Kultury w Żorach, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00: Sustainability Festival, venue: Dom Kultury w Żorach, entry: 0 €

7.5. 2024 – Rybnik

 • 8:30 – 12:30: Junior festival, venue: Dom Kultury Boguszowice, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00: Sustainability Festival, venue: Dom Kultury Boguszowice, entry: 0 €

8.5. 2024 – Jastrzębie-Zdrój

 • 8:30 – 12:30: Junior festival, venue: Miejski Ośrodek Kultury, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00: Sustainability Festival, venue: Miejski Ośrodek Kultury, entry: 0 €

9.5.2024 – Wadowice

 • 8:30 – 12:30: Junior festival, venue: Wadowickie Centrum Kultury, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00: Sustainability Festival, venue: Galicjanka , entry: 0 €

10.5. 2024 – Cieszyn

 • 8:30 – 12:30: Junior festival, venue: Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00: Sustainability Festival, venue: Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy, entry: 0 €

 

JUNIOR FESTIVAL – PROGRAM:

block (8:30 – 9:30): PLÁNTULA; KABULA LAKE; LET’S FLY TOGETHER; WHAT HAPPENED IN THE TROPICS; DINOSAURS – THE TRUE STORY; CITSALP; CLIMATE – FACTS, LYNX LEA, WORKSHOP – BIODIVERSITY

block (10:00 – 11:00): WHAT HAPPENED IN THE TROPICS, FOREST OF TOMORROW, WORKSHOP – BIODIVERSITY

block (11:30 – 12:30): WHAT HAPPENED IN THE TROPICS, FOREST OF TOMORROW, WORKSHOP – FAST FASHION

 

SUSTAINABILITY FESTIVAL – PROGRAM:

16:30 – 17:00 FAST FASHION DISCUSSION / LECTURE

16:30 – 17:00 FILM BLOCK FOR CHILDREN: PLÁNTULA, KABULA LAKE, LET’S FLY TOGETHER, WHAT HAPPENED IN THE TROPICS, DINOSAURS – THE TRUE STORY, CITSALP, CLIMATE – FACTS, LYNX LEA

17:30 – 18:30 WILD EAST OF POLAND / Germany

17:30 – 18:30 B BREARTH / Spain

18:30 – 19:30 LIFE OF MOHELI / Slovakia

—-

EVENT ARCHIVE IN THE CZECH REPUBLIC

15.4.2024 – Ostrava

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, venue: Kulturní dům K-TRIO, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Kulturní dům K-TRIO, entry: 0 €

16.4.2024 – Český Tešín

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, venue: Kino Central, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržitelnosti, miesto: Kino Central, entry: 0 €

17.4.2024 – Třinec

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, venue: Kino Kosmos, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Kino Kosmos, entry: 0 €

18.4.2024 – Karviná

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, venue: Kino Centrum, entry: 0 €
 • 16:30 – 20:00 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Kino Centrum, entry: 0 €

19.4.2024 – Frýdek – Místek

 • 9.00 – 12:30 hod.: Junior festival, venue: Kino Vlast, entry: 0 €
 • 16:30  – 19:00 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Kino Vlast, entry: 0 €
 • 19:00 – 19:45 hod.:  Festival udržateľnosti,  venue: Galerie, entry: 0 €

 

PROGRAM:  JUNIOR FESTIVAL

block (8:30 – 9:30):
PLÁNTULA; KABULA LAKE; LET’S FLY TOGETHER; WHAT HAPPENED IN THE TROPICS; DINOSAURS – THE TRUE STORY; CITSALP; CLIMATE – FACTS, LYNX LEA, WORKSHOP – BIODIVERSITY

block (10:00 – 11:00):
WHAT HAPPENED IN THE TROPICS, RAINFOREST OF TOMORROW, WORKSHOP – BIODIVERSITY

block (11:30 – 12:30):
WHAT HAPPENED IN THE TROPICS, RAINFOREST OF TOMORROW WORKSHOP – FAST FASHION

 

SUSTAINABILITY FESTIVAL – PROGRAM:

16:30 – 17:00 FILM BLOCK FOR CHILDREN: PLÁNTULA, KABULA LAKE, LET’S FLY TOGETHER, WHAT HAPPENED IN THE TROPICS, DINOSAURS – THE TRUE STORY, CITSALP, CLIMATE – FACTS, LYNX LEA

17:00 – 17:50 WILD EAST OF POLAND / Germany

17:55 – 18:00 BREARTH / Spain

18:00 – 19:00 OFF THE SCREEN: BIODIVERSITY IN COSTARICA / Slovakia

19:00 – 20:00 LIFE OF MOHELI  /  Slovakia

Frýdek – Místek

17:00 – 18:05 LIFE OF MOHELI  /  Slovakia

18:00 – 19:00 OFF THE SCREEN: BIODIVERSITY IN COSTARICA / Slovakia

* 19:00 – 19:45 IN THE LIGHT OF NIGHT / Slovakia

—-

EVENT ARCHIVE IN THE SLOVAK REPUBLIC

9.11.2023 – Trenčín

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival, venue: Kino Hviezda, entry: 0 €
 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Cinemax, entry: 0 €

20.11.2023 – Čadca

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival, venue: Dom kultúry v Čadci, entry: 0 €
 • 16:00 – 21:40 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Dom kultúry v Čadci, entry: 0 €

7.12.2023 – Žilina

 • 8.30 – 12:45 hod.: Junior festival, venue: Stanica Žilina – Zárečie, entry: 0 €
 • 16:00 – 22:05 hod.: Festival udržateľnosti, venue: Stanica Žilina – Zárečie, entry: 0 €

 

JUNIOR FESTIVAL

block (8:30 – 9:30):
PLÁNTULA; KABULA LAKE; LET’S FLY TOGETHER; WHAT HAPPENED IN THE TROPICS; DINOSAURS – THE TRUE STORY; CITSALP; CLIMATE – FACTS, LYNX LEA, WORKSHOP – BIODIVERSITY

block (10:00 – 11:00):
RAINFOREST OF TOMORROW, BREARTH, OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

block (11:30 – 12:30):
MEAL ON THE PLATE, BIRDS? WHAT HAPPEND IN THE TROPICS DURING THE LAST GREAT EXTINCTION?, FREE TO FLY, BREARTH, DINOSAURS Klaudiusz Machej (PL), Joanna Jendrusik (PL)

 

FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI – PROGRAM ČADCA:

16:00 – 17:00 WILD EAST OF POLAND / Germany

17:00 – 18:00 RHINOS LIFE

19:00 – 19:02 BREARTH / SPAIN

19:02 – 20:05 LIFE OF MOHELI / SLOVAKIA

20:10 – 20:40 OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

20:40 – 21:40 RAINFOREST OF TOMORROW

 

SUSTAINABILITY FESTIVAL – PROGRAM:

16:30 – 17:00 BUTTERFLIES OF SLOVAKIA – CITIES AND GARDENS / SLOVAKIA

17:00 – 17:50 MAGICAL MOMENTS FROM NATURE

18:00 – 19:00 OFF THE SCREEN: WHAT DOES THE RAINFOREST OF THE FUTURE LOOK LIKE? LECTURE WITH RESEARCHER AND PHOTOGRAPHER TOMÁŠ JUNEK (Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Society for Ecology and Sustainable Development)

19:00 – 19:30 RAINFOREST OF TOMORROW

19:30 – 20:30 IDJANGA

20:30 – 20:32 BREARTH

20:35 – 21:45 LIFE OF MOHELI / SLOVAKIA

 

16:00 – 16:30 ANIMATED FILM BLOCK for children

16:30 – 17:00 BUTTERFLIES OF SLOVAKIA – CITIES AND GARDENS / SLOVAKIA

17:00 – 17:50 MAGICAL MOMENTS FROM NATURE

19:00 – 20:00 IDJANGA

20:00 – 20:02 BREARTH

20:02 – 21:10 LIFE OF MOHELI

21:15 – 22:05 WILD EAST OF POLAND / GERMANY

—-

More about the program:

BIODIVERSITY

This program focuses on educating young participants about the importance of preserving biodiversity and its environments worldwide. Participants will learn what biodiversity means, why it is crucial, and how it can contribute to maintaining the richness of life on Earth.

FAST FASHION

The Fast Fashion workshop offers attendees a glimpse into the dark side of the fashion industry and provides tips for supporting sustainable shopping and fashion practices. Participants will learn about the environmental and social impacts of fast fashion and how to make informed purchasing decisions regarding clothing.

LAKE KABULA / Nigeria

This is the story of animals in Australia that shared much in common. They celebrated their rich culture and shared their natural resources. However, a tragedy struck, and they lost a great deal.

Director: Okeremute Ovuorho

Duration: 3 min

LET’S FLY TOGETHER / Nigeria A story about the dark side of the wildlife trade. Director: Okeremute Ovuorho Duration: 5 min

WHAT HAPPENED IN THE TROPICS / Colombia This short animated film includes findings from research published in the journal Science in 2021 titled „The end-Cretaceous extinction and the origin of modern Neotropical rainforests.“ It illustrates how an asteroid impact caused a global ecological catastrophe that ended the era of dinosaurs and led to the emergence of modern tropical rainforests. Director: Monica Carvalho Duration: 3 min

DINOSAURS – THE TRUE STORY / Poland An alternative version of the story of dinosaur extinction on Earth. Director: Klaudiusz Machej Duration: 4 min

CITSALP / Philippines An animated film about the negative impacts of plastics on the world. Director: Jean Evangelista Duration: 2 min

CLIMATE – FACTS / Germany An animated film about the climate crisis. Director: Marcus Grysczok Duration: 2 min

LYNX LEA / Slovakia A short film about the return of a lynx cub to the wild. Director: Katka Tekelova Duration: 8 min

 WILD EAST OF POLAND / Germany Eastern Poland is one of the last wild regions in Europe. Bison live in the Białowieża Forest on the border between Poland and Belarus. The Biebrza Marshes form the largest national park in Poland and are extremely valuable for beavers, otters, and a large number of aquatic birds. Directors: Jens Westphalen, Thoralf Grospitz Duration: 50 min.

BREATHE / Spain An experimental animated film created using visuals generated by artificial intelligence that will take your breath away. Director: Julio del Alamo Duration: 2 min

OFF SCREEN: BIODIVERSITY IN COSTA RICA / Slovakia Despite its small size, Costa Rica boasts immense biodiversity. Tomáš Šmátrala from the organization Prales deťom SK (JUSTICE FOR NATURE) discusses his experiences and insights from volunteering in the rainforests of this amazing country. While often touted as a global model for nature conservation, you’ll discover that this isn’t always the case, and nature there suffers from human greed in forms such as poaching, mining, or excessive and illegal fishing. Learn about activities such as beach cleaning, fighting forest fires, anti-poaching patrols, monitoring of large predators and whales, educating children, and collaborating with rangers from national parks. Presenter: Tomáš Šmátrala

LIFE OF MOHÉLI / Slovakia A documentary film about people and their coexistence with nature on the Comorian island of Mohéli in Eastern Africa. Explore the terrestrial and marine ecosystems of this unknown island, encountering local inhabitants. Directors: Martin Kováč, Richard Krebs Duration: 65 min

IN THE LIGHT OF THE NIGHT / Slovakia A film about light pollution. The global issue of light pollution grows exponentially each year, yet it appears to have no real solution. This problem negatively affects the life of animals and plants, the work of astronauts, but most importantly the health of everyone, although we are hardly aware of it. Director: Matej Poka Duration: 40 min

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

visegrad fund logovisegrad fund logovisegrad fund logo