Partnerský obsah

Nie je jedno, aký vzduch dýchame.  Žiaci v Banskobystrickom kraji sa vrámci projektu LIFE IP – Populair učia ako predchádzať znečisťovaniu ovzdušia..

Nie je jedno, aký vzduch dýchame. Žiaci v Banskobystrickom kraji sa vrámci projektu LIFE IP – Populair učia ako predchádzať znečisťovaniu ovzdušia..

Banskobystrický samosprávny kraj aj vďaka aktivitám projektu LIFE IP – Zlepšovanie kvality ovzdušia zvyšuje environmentálne povedomie žiakov a občanov kraja a prispieva k zlepšeniu ovzdušia.   Ako ovplyvňujeme svojimi aktivitami vzduch, ktorý dýchame?...
Read more