Skutočná ochrana národných parkov neobmedzuje. Naopak, tvorí pilier udržateľného rozvoja regiónov  

Ak by slovenské národné parky boli výrobnými závodmi, na ich otváraní slávnostne prestrihávajú pásku minimálne predstavitelia regiónu. Národný park je pritom oveľa viac ako fabrika. A jeho význam pre udržateľný ekonomický rozvoj celého regiónu môže byť násobne vyšší ako príchod investora. Bez toho, aby rezignoval na základnú funkciu národného parku – chrániť to najvzácnejšie, čo na Slovensku a v Európe máme.  

Lykožrút a ľahostajnosť  

Najväčšími nepriateľmi našich najvzácnejších území nie je ani lykožrút, ani vietor, ani iné kalamity. Najväčším nepriateľom národných parkov je fakt, že sú často brané ako samozrejmosť. Vždy tu boli, tak predpokladáme, že vždy tu aj budú. Lenže nič vzácne nemôže byť samozrejmé. 

Na Slovensku máme celkovo deväť národných parkov. Unikátnych lokalít, v ktorých stále prežila pôvodná autentická príroda až divočina. Len málo iných európskych krajín môže povedať to isté. Skôr naopak. Netreba cestovať ďaleko, aby sme sa o tom presvedčili. Stačí si pozrieť, koľko zahraničných turistov prichádza na Slovensko. Aj preto, aby zažili niečo, pre nás samozrejmé, no pre nich veľmi vzácne.  

Udržateľný rozvoj 

V diskusii o národných parkoch sa až príliš často zabúda, že prírodné dedičstvo nie je len hodnota, ktorú treba úzkostlivo chrániť. Na zachovanej divočine a autentickej prírode môžu regióny stavať svoj udržateľný a zodpovedný rozvoj. Pretože dobre fungujúci národný park generuje aj atraktívne pracovné pozície s pridanou hodnotou. Neraz vo vyľudňujúcich sa regiónoch. V oblasti envirovýchovy, ochrany prírody, projektového manažmentu, výskumu, turizmu alebo aj marketingu.  

Napríklad Tatranský národný park dnes zamestnáva viac ako 150 ľudí. Muránska planina naberá nových kolegov aj v najmenej rozvinutých regiónoch,  Slovenský raj vytvára nové pracovné miesta zavádzaním ekoturistických aktivít. Pritom ani v jednom prípade nejde o kompromis s ochranou prírody.  

Park nie je fabrika 

Národné parky sú pilierom udržateľného ekonomického rozvoja v zahraničí už desaťročia. Pre príklad netreba ísť ďaleko. Stačí sa pozrieť za západné hranice, na Národný park Šumava. Podľa štúdie nemeckých autorov, národný park len za rok 2019 priniesol do regiónu 32 miliónov eur. Za poskytovanie turistických produktov a služieb v ubytovaní, stravovaní, doprave, maloobchode a v ďalších sektoroch. Pritom rovnako nezľavil zo svojho základné poslania – chrániť to, čo sa zachovalo. 

 

Ak by slovenské národné parky boli výrobnými závodmi, ktoré priamo a nepriamo vytvoria desiatky alebo stovky miest, oslavovali by sme ich s fanfárami. Lenže národné parky nie sú továrne. Vďakabohu. Každá fabrika raz môže skrachovať, raz sa môže presunúť do inej krajiny. O národné parky sa môžeme pripraviť len my  sami. Ak ich budeme brať ako samozrejmosť, ktorá tu vždy bola a vždy bude, preto im netreba zaistiť adekvántu ochranu.