Junior festival

Enviromentálna výchova žiakov

50
miest na Slovensku
60000
žiakov ročne
8
Filmov
1000000
informácií a
podnetov
Akú planétu prenecháme deťom?
Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na výchovu detí. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách, sa už od roku 2001 snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Naším cieľom je deti inšpirovať, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne.

Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Do vybraných miest Slovenska prinášame reálnu environmentálnu výchovu. Našou snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Snažíme sa o to pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

Počas jesene 2021 máme témy pre junior festival:

– plytvanie potravinami

– uhlíková stopa

– odpady v kanalizácii

–  slovenská divočina 
 Festival organizujeme aj v kinosálach, aj online. Ak máte záujem zapojiť aj vašu školu – ozvite sa nám!

Je prispôsobený vekovej skupine detí, pričom je rozdelený na tri bloky pre prihlásených žiakov 1. stupňa základných škôl, 2. stupňa základných škôl a stredných škôl.

Junior festival prebieha v doobedných hodinách, pre každý blok je vyhradených 60 minút. Prvú polhodinu tvorí filmový program, druhú sprievodné aktivity.

Prihlasovanie škôl

Účasť na festivale je podmienená prihlásením sa a potvrdením zo strany organizátora.

Jana   junior@ekotopfilm.sk   +421 910 524 442

Základné informácie

 

Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.

Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.

Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.

Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.

Filmový program 2020/2021

1. stupeň základných škôl

MLÁĎATÁ (2021) – SK, 13′, slovenský film
VOLÁ PRÍRODA 3 ‘, slovenský dabing
URBANALITA AU, 4’, slovenský dabing
GINGKO FR, 6’, slovenský dabing
NA KOLIESKACH 4’ – slovenský dabing

2. stupeň základných škôl

MLÁĎATÁ (2021) – SK, 13′, slovenský film
VOLÁ PRÍRODA 3 ‘, slovenský dabing
URBANALITA AU, 4’, slovenský dabing
GINGKO FR, 6’, slovenský dabing
NA KOLIESKACH 4’ – slovenský dabing

Stredné školy

MLÁĎATÁ (2021) – SK, 13′, slovenský film
VOLÁ PRÍRODA 3 ‘, slovenský dabing
URBANALITA AU, 4’, slovenský dabing
GINGKO FR, 6’, slovenský dabing
NA KOLIESKACH 4’ – slovenský dabing

Práve naši potomkovia, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako v našich ako i v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili. Sme radi, že prostredníctvom nášho Junior festivalu môžeme priniesť množstvo motivačných myšlienok a podnetných informácii práve pre deti a mládež.