Junior festival

Enviromentálna výchova žiakov

50
miest na Slovensku
60000
žiakov ročne
8
Filmov
1000000
informácií a
podnetov
Akú planétu prenecháme deťom?
Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na výchovu detí. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách, sa už od roku 2001 snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Naším cieľom je deti inšpirovať, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne.

Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Do vybraných miest Slovenska prinášame reálnu environmentálnu výchovu. Našou snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Snažíme sa o to pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Náš program už tradične začíname ráno. V troch hodinových blokoch sa venujeme žiakom prvého a druhého stupňa ZŠ, ako aj stredoškolákom. Program je prispôsobený každej vekovej skupine. Účasť na Junior festivale je podmienená prihlásením škôl vopred. Ak máte záujem zúčastniť sa so svojou triedou či školou, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu junior@ekotopfilm.sk.

Aktuálny program, ako aj informácie v ktorom meste budeme najbližšie, nájdete na web stránke www.ekotopfilm.sk.

Filmové premietanie ako aj sprievodné diskusie je zadarmo.

 

O Junior festivale

 

Ako vznikol Junior festival? 

Junior festival vznikol ako prirodzená súčasť filmovej prehliadky, nakoľko máme v súťaži kategóriu kde súťažia filmy venované deťom. Tak sme sa rozhodli pútavou formou pomocou filmov deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu prostredníctvom tých najlepších detských tematických filmov. Neskôr sme k tomu pripojili aj sprievodné aktivity. Dosiahli sme vďaka tomu plnohodnotnú environmentálnu výchovu pre 60 000 ročne. Junior festival funguje od roku 2001 a neustále sa rozrastá.

 

Čo je cieľom Junior festivalu?

Súčasná generácia žije skôr zo dňa na deň. Keď sa pozrieme na stav životného prostredia je to skôr smutné. Našou environmentálnou výchovou ale zasahujeme deti už od 6 rokov. Chodíme k nim na školy nielen s filmami, ale aj pútavými workshopmi, prednáškami, kvízom či hrami. Spolupracujeme s učiteľmi, ktorý nás častokrát neskôr doplnia a podľa reakcií vieme, že deti sú našim programom ovplyvnené. Venujú sa mu, rozoberajú aj doma s rodičmi. Dali sme si za cieľ ovplyvniť generáciu, ktorá nastúpi po nás. Veríme, že pozitívne.

 

Podľa čoho vyberáme filmy na Junior?

Festival Ekotopfilm je medzinárodná súťaž tých najlepších filmov z celého sveta. Porota vyberie to najlepšie čo vzniklo za posledný rok a vyberie víťazov. Víťazom udelíme ceny, ktoré sú v súčasnosti veľmi prestížne vzhľadom na to, že festival už má 49.ročnú históriu a medzi filmármi je známy po celom svete. Víťazné filmy potom premietame na školách.

 

Má Junior festival vekové obmedzenie?

Program je prispôsobený vekovej skupine detí, pričom je rozdelený na tri bloky pre prihlásených žiakov 1. stupňa základných škôl, 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Vekovo je to od 6 do 20 rokov.

 

Aké filmy sa v rámci festivalu premietajú?

Snažíme sa vybrať inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. Filmy sú z celého sveta.

 

Čo je podľa nás najdôležitejšie odovzdať deťom v rámci eko témy?

Svet ako ho poznáme už možno nebude existovať. Odovzdať by sme im mali celý návod, ako sa o našu planétu máme optimálne postarať. To sa ale nedá, tak keď máme vybrať čo je najdôležitejšie…tak to bude to, aká je naša Zem úžasná a zaujímavá. Žijeme tu a my by sme mali vedieť čo všetko nám dáva a vymenovať ako nám uľahčuje život. Lenže brať sa nedá donekonečna, mali by sme jej aj dávať. Pozitívne príklady ochrany životného prostredia deti veľmi bavia a veľmi radi sa zapájajú.

 

Ako reagujú deti, majú z našej skúsenosti záujem o témy spojené s ochranou životného prostredia? Aké témy sú tie “najlákavejšie”?

Deti milujú prírodopisné filmy. Naučia sa z nich ako fungujú ekosystémy a zistia, že tieto môže narušiť človek svojou činnosťou. Z filmu o sibírskom vlku si neodnášajú iba to aké úžasné stvorenie to je, ako vychováva mláďatá, spoznajú život v svorke, ale aj to, že čoskoro loviť nebude mať čo z dôvodu, že ľadovce kde žije postupne ubúdajú.

Majú samozrejme radi animované filmy, kde sú hlavnou postavou deti. Tam sa dokážu inšpirovať a opakovať potom ich správanie.

 

Ako prebieha sprievodný program?

Vyberieme si jednu tému, ktorú im chceme odovzdať. Prispôsobíme to podanie veku a odovzdáme, naučíme. V aktuálnom ročníku máme dve témy. V prvej učíme deti ako si vypočítajú a znižujú uhlíkovú stopu a druhou je plytvanie potravinami.

 

Čo nás na festivale teší najviac?

Každý z nášho tímu má rád niečo iné. Niekto spätnú väzbu od detí, či učiteľov. Niektorí sú nadšení z malých lokálnych aktivít v rámci školy. Kolega má rád zvedavé skôr odborné otázky a vymýšľajú technické inovácie. Kedy sme sa my bavili napríklad o klíme prvýkrát? Určite to nebolo na základnej škole.

Nášho riaditeľa Petra Líma vždy poteší keď prídu dospeláci a povedia, že im Ekotopfilm zmenil pohľad na svet keď chodili ešte do školy a v rámci vyučovania navštívili náš festival.

Mňa osobne bavia deti čo milujú prírodu. Pretože viem, že to v nich zostane zakorenené. A neskôr, keď oni budú môcť rozhodovať – tak sa rozhodnú správne. Nebudú predsa rozhodovať v neprospech niečoho čo túžia zachovať tak ako si to pamätajú z mladosti.

 

 

Na jar v roku 2022 sme sa vrátili bez obmedzení do kinosál a osobne sme navštívili 20 miest Slovenska.

V rámci sprievodného programu sme spolupracovali s viacerými speakrami. Prednášali sme o slovenských divokých  zvieratách s Tomášom Šmátralom, pralesoch na Sumatre s organizáciou Prales deťom, lesných  chodníkoch od Lesmíru, čistých a špinavých zdrojoch energie či kanalizácii a jej znečisťovaní a  recyklovaní vody. Mládež mala možnosť sledovať úplne nové animované filmy z celého sveta, ktoré sú  úspešné na medzinárodných filmových festivaloch. Začali sme pripravovať pieseň so skupinou  Lavagance a deťmi z celej SR, kde pošleme odkaz dospelým, akú by chceli deti planétu Zem o pár rokov.  Počet detí, ktoré sa zúčastnili nášho programu bol takmer 15.000. Zapojilo 92 základných a stredných  škôl so 708 pedagógmi.

Tento rok plánujeme v našej TOUR pokračovať a vzdelávať počas Junior festivalu viac ako 10 000 detí. Filmový program je pripravený aj pre najmladšiu generáciu nielen v rámci doobednej envirovýchovy, ale každý deň v rámci festivalovej prehliadky.

Je prispôsobený vekovej skupine detí, pričom je rozdelený na tri bloky pre prihlásených žiakov 1. stupňa základných škôl, 2. stupňa základných škôl a stredných škôl.

Junior festival prebieha v doobedných hodinách, pre každý blok je vyhradených 60 minút. Prvú polhodinu tvorí filmový program, druhú sprievodné aktivity.

Prihlasovanie škôl

Účasť na festivale je podmienená prihlásením sa a potvrdením zo strany organizátora.

Martin Šustek   junior@ekotopfilm.sk   +421 902 500 776

Základné informácie

 

Junior festival je rozdelený do 3 blokov. Každý blok má 60 minút. 30 minút tvorí filmový a 30 minút sprievodný program.

Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.

Sprievodné aktivity – naši festivaloví partneri odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou svoje posolstvá, myšlienkami totožné s filmovým programom. Sprievodný program prebieha priamo v kinosále hneď po premietnutí filmov.

Deti prichádzajú v stanovenom čase, v skupinách v sprievode svojich učiteľov.

Filmový program 2022

1. stupeň základných škôl

Zvláštny zločin pána Jaya (2020) , 11′, slovenský dabing
Bo a smeti (2021) 14‘, slovenský dabing
Ekosystém plastov (2020), 2’, slovenský dabing>

2. stupeň základných škôl

Zelený strom (2021), 3′, slovenský dabing
List (2021) 2‘, slovenský dabing
Svet a ja (2021), 1,5’, slovenský dabing
Zvláštny zločin pána Jaya (2020) , 11′, slovenský dabing

Stredné školy

Prázdniny až na dno (2021), 5′, slovenský dabing
Fakty o klíme (2021) 3‘, slovenský dabing
Zvláštny zločin pána Jaya (2020), 11’, slovenský dabing
Zelený strom (2021), 3’, slovenský dabing
Ekosystém plastov (2020) 2’ – slovenský dabing

Práve naši potomkovia, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako v našich ako i v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili. Sme radi, že prostredníctvom nášho Junior festivalu môžeme priniesť množstvo motivačných myšlienok a podnetných informácii práve pre deti a mládež.