TUR – Ekotopfilm

TUR je združenie, ktoré bolo registrované na MV SR dňa 28.12.2005, a ktorého úlohou a poslaním je budovať kultúrne hodnoty s cieľom vzdelávať a prehlbovať záujem ľudí o ochranu životného prostredia. Združenie spája myšlienku ochrany životného prostredia s myšlienkou rozvoja a podpory kultúry a umenia.

Združenie sa zameriava na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, úlohou ktorých je propagovať a podporovať prácu umelcov, podporovať edukáciu a záujem širokej verejnosti o ochranu životného prostredia a vykonávať osvetovú činnosť nielen v rámci kultúry a umenia, ale aj v oblasti životného prostredia.

Činnosťou združenia je príprava a realizácia kultúrnych a umeleckých podujatí, najmä filmových festivalov, workshopov, diskusií, výstav a prezentácií, ďalej podpora profesionálnych a amatérskych umelcov, vykonávanie aktivít zameraných na sprístupnenie kultúry na strane divákov ako aj umelcov, výchova, vzdelávanie detí, mládeže ako aj výchova a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia, vrátane problematiky so zameraním na environmentálnu oblasť a trvalo udržateľné zdroje.