SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000.- €  v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Súhrnná správa I.Q 2020

Súhrnná správa IV.Q 2019

Súhrnná správa III.Q 2019

Súhrnná správa II.Q 2019

Súhrnná správa I.Q 2019