Natočili ste film? Prihláste ho! Poznáte niekoho, kto natočil film? Povedzte mu o nás!

Radi by sme vás pozvali prihlásiť svoje filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja na Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2021.

Filmy môžete prihlasovať v termíne od 15. októbra 2020 do 30. januára 2021. Prosíme nezabudnite si pozorne preštudovať štatút festivalu pred prihlásením filmu → ŠTATÚT

http://www.facebook.com/ekotopfilm/photos/2979421285431591

 

Prihlásené filmy budú hodnotené v 6 kategóriách:

A | Za poznaním prírody (max 60 min) – Prírodopisné filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi Zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.

B | Úspešné príbehy (max 60 min) – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja, správania alebo technologického riešenia. Filmy by mali predstavovať nové aktivity, projekty, či nové technológie, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.

C | O čom treba hovoriť (max 60 min) – Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi, atď.

D | Krátke (max 15 min) – Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť. Reklamné spoty a filmy neakceptujeme.

E | Celovečerné: Udržateľnosť a MY (60 a viac min) – Filmy, ktoré v globálnom meradle ozrejmujú význam udržateľnosti, inšpirujú a nabádajú k zmene myslenia a správania voči našej planéte.

F | Deti (max 15 min) – Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.), ktoré rozvíjajú láskyplný a úctivý vzťah k našej planéte Zem.

Prihlasovanie filmov je uskutočňované prostredníctvom bezplatnej prihlasovacej platformy FilmFreeway, ktorá celý proces zrýchľuje a uľahčuje. Stačí si vytvoriť profil, nahrať film a potrebné informácie, ako projekt a následne prihlásiť projekt na festival cez uvedený link nižšie. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: info@ekotopfilm.sk

 

Tešíme sa na vaše filmy a prajeme vám veľa šťastia v súťaži!