Máte doma dieťa, ktoré zabúda zhasínať, dlhé hodiny má pustenú televíziu, hoci ju vôbec nepozerá alebo miluje kúpeľ vo vani plnej vody? Naučiť ho šetriť energiami nemusí byť také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá. Skôr naopak. Deti sa vedia správať ekologicky zodpovedne, neplytvať energiou a strážiť doma spotrebu. Stačí im len ukázať, ako na to. Napríklad aj prostredníctvom hier a zážitkov. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU pomáha školám motivovať deti, aby využívali energiu úsporne. Atraktívne programy a materiály sú k dispozícii bezplatne.

 

Dajte deťom do rúk termovíznu kameru a ukážte im pomocou nej, kadiaľ z domu uniká teplo. Potom oveľa ľahšie pochopia, prečo sa domy „obliekajú“ do izolácie a prečo potrebujeme vymeniť okná alebo dvere… Aj toto je jedna z tém, s ktorou sa deti môžu oboznámiť počas interaktívnej prednášky „Spoznaj najväčších žrútov energie“. Je určená žiakom 2. až 6. ročníka základných škôl a odborní energetickí konzultanti a konzultantky SIEA ju prídu odprednášať priamo do školy. Deti sa počas nej dozvedia aj to, ktorý z domácich spotrebičov „zožerie“ najviac energie, a ako si vďaka energetickým štítkom možno v predajni či na internete vybrať výrobky, ktoré majú nižšiu spotrebu. Zároveň sa dozvedia, že  najviac energie sa doma minie pri vykurovaní, aké dôležité je správne vetrať a  používať termostatické hlavice na radiátoroch.

 

Ďalšie vedomosti môžu získať počas atraktívneho súťažného programu S Kamarátkou Energiou. Do školy zavíta teta Eta a pomocou rôznych súťažných disciplín ukazuje žiakom, ako sa dá šetriť energiou. Napríklad zisťujú, ktoré ovocie je najlepší zdroj elektriny, ako fungujú veterné elektrárne a kto dokáže fúkať rovnako ako víchrica, pomocou experimentu s balónmi sa dozvedia, na akom princípe pracujú raketové motory alebo ako ľahko vie slnko pohnúť pretekárskym autíčkom. Tí najšikovnejší môžu vyhrať zaujímavé ceny.

 

Pre študentov stredných a vysokých škôl pripravuje SIEA exkurzie na miesta, kde získajú zaujímavé, autentické informácie o spôsobe výroby a distribúcie energie. Napríklad budú mať možnosť pozrieť sa do elektrární či teplární, vidieť rôzne technológie a inovácie. Ktovie, možno ich to zaujme natoľko, že v budúcnosti budú na týchto miestach pracovať…

Okrem toho SIEA ponúka školám materiály, ktoré učitelia môžu využiť na  hodinách vlastivedy, prírodovedy, environmentálnej a etickej výchovy či v školskom klube. Patria k nim najmä dva druhy energetického pexesa, pri hraní ktorého sa deti dozvedia, ako najčastejšie plytváme energiou a ako môžeme zmeniť svoje návyky doma aj v škole, aby sme to nerobili. Mnohé z týchto tipov sa podobajú 50 radám, ako sa zbaviť zlozvykov a znížiť závislosť od fosílnych palív, ktoré v rámci bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou SIEA na začiatku energetickej krízy pripravila pre dospelých a úspešné sa rozšírili prostredníctvom internetu aj tlače.

 

Kým pexeso je pre menšie deti, starší žiaci si s radosťou zahrajú kvarteto, ktoré ukazuje, ako sa u nás využívajú rôzne druhy energie. A v neposlednom rade  výbornou pomôckou pre učiteľov sú Zakladače Rady tety Ety a energetické experimenty. Tvorí ich 30 komiksov – príbehov tety Ety a jej pomocníkov, ktoré spolu zažijú najmä počas výletov po Slovensku. Deti z nich vidia, kde všade využívame energiu a kde sa môže skrývať, hoci ju nevidíme. Ich súčasťou je aj 30 jednoduchých energetických experimentov, ktorými si deti potvrdia svoje teoretické vedomosti. Tlačené materiály si môžu školy bezplatne objednať prostredníctvom jednoduchého online formulára na stránke www.zitenergiou.sk , následne sa SIEA postará o ich doručenie. Niektoré sú na stránke k dispozícii aj na stiahnutie, takže energetickými hrami sa môžu inšpirovať aj rodičia.

 

Aktivity pre deti sú súčasťou bezplatného energetického poradenstva, ktoré odborní konzultanti SIEA poskytujú v regionálnych centrách v piatich krajských mestách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, v Žiline a Košiciach. Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.