Kerstin Palme

242 Views No Comments

Kerstin Palme

/ Director

My Story

My Filmography

  • Year Film Title Description
  • 2018 Zavalení odpadkami / DUMPSTER DIVERS Predstavte si svet, kde sú odpadkové koše naplnené kvetmi. Svet bez odpadu. Hrdinovia dokumentu skúmajú, ako vzdialená je táto vízia od nášho každodenného života. Film zobrazuje celú paletu zúčastnených od inštitucionálneho odpadového hospodárstva, separácie odpadu, recyklácie, až po mimovládne organizácie a jednotlivcov, ktorí sa snažia predchádzať vzniku odpadu. V mixe kreatívneho dokumentárneho filmu a animácie spochybňujú našu vlastnú úlohu a zodpovednosť za trvalo udržateľný životný štýl.

My Award

  • Year Film Title Award(s)

Leave us a comment