Ako nás ovplyvní klimatická kríza v meste? Čo môžu mestá robiť, aby sa pred ňou dokázali efektívne ubrániť a čo práve naopak najviac škodí v meste pri zhoršovaní klímy? Diskutovali sme v Bratislave. Ďakujeme nášmu generálnemu partnerovi ČSOB nadácia, že môžeme s vami diskutovať po Slovensku.

Diskutujú:

RNDr. Andrej Šteiner, PhD – odborník a riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá – podpredsedníčka Bratislavského kraja pre životné prostredie
Tatiana Kratochvílová – 1. námestníčka primátora
Mgr. Milan Zvara – riaditeľ odboru znižovania emisií skleníkových plynov Ministerstva životného prostredia SR

Moderuje: Adriana Špronglová