Biodiverzita je základným prvkom života na Zemi. Odhaduje sa, že na našej planéte žije medzi 5 až 100 miliónmi druhov, zatiaľ čo vedecky zaznamenaných je len 1,8 milióna druhov. Tropické pralesy predstavujú domov pre 50 až 70 percent všetkých rastlín a živočíchov, s Brazíliou hostiacou približne 56 000 rôznych druhov rastlín. Biodiverzita nie je rovnomerne rozložená kvôli klíme a geografickým faktorom, čo vedie k vyššej hustote druhov a ekosystémov v niektorých oblastiach.

Biodiverzita je dôležitá aj pre nás, ľudí,  pretože z nej čerpáme zdroje potrebné pre život. Bez nej by sme stratili niektoré potraviny, nezískali suroviny a ani nevyrábali potrebnú energiu.

Príroda tiež poskytuje dôležité ekosystémové služby, ako je opeľovanie rastlín a čistenie ovzdušia a vody. Ľudská činnosť biodiverzitu vážne ohrozuje. Ničenie a fragmentácia biotopov, znečisťovanie životného prostredia, nadmerný rybolov a zavádzanie cudzích druhov sú len niektoré z faktorov, ktoré prispievajú k jej úbytku.

Ochrana biodiverzity je preto nevyhnutná. Musíme podporovať udržateľné spôsoby využívania pôdy a zdrojov, chrániť cenné biotopy a obmedziť znečisťovanie životného prostredia. Vytváranie chránených území a výskum biodiverzity sú tiež dôležité kroky na jej ochranu. Každý z nás môže prispieť tým, že sa správame ekologicky. Okrem toho existuje veľa spôsobov, ako biodiverzitu oslavovať. Skúsme sa zamyslieť i nad obyčajným jazierkom vo vašom okolí. Poskytuje život stovkám druhov živočíchov či rastlín.

Biodiverzita je vzácna a jedinečná. Je to poklad, ktorý musíme chrániť pre budúce generácie. Len spoločným úsilím a uvedomením si jej hodnoty môžeme zabezpečiť, že naša planéta bude pre ďalšie generácie obývateľná a plná krásy a bohatstva.

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu