Od strieborného jubilea festivalu (1998) je každoročne udeľovaná pocta „Honour of Ekotopfilm“. Podľa reglementu pre jej udeľovanie je určená pre ocenenie významných domácich i svetových osobností, za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja, za významné vedecké objavy, humánne či kultúrne aktivity, alebo za celoživotné dielo, v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti. Návrhy na udelenie pocty môžu FV predkladať jednotlivci i organizácie, domáce i zahraničné Ich vyhodnotenie, výber kandidátov a nomináciu na laureáta spadajú do kompetencie Festivalového výboru.

Tento rok sme túto poctu udelili Milanovi Jeglíkovi, profesionálnemu ochrancovi prírody, ktorý zachraňuje dažďové pralesy a ohrozené druhy zvierat. Je predsedom spolku PRALES DĚTEM, na severe Sumatry vytvoril súkromnú česko-slovensko-indonézsku rezerváciu Green Life, ktorá vykúpila už takmer 200 hektárov pralesa. Vytvoril protipytliacku hliadku, jeho organizácia vzdeláva deti v Európe aj v Indonézii.

Odovzdanie pocty si môžete pozrieť tu:

LAUREÁTI POCTY HONOUR OF EKOTOPFILM

Milan Jeglík (2021)
Selina Juul (2019)
Sea Shepherd (2018)
Polly Higgins (2017)
Dr. Jane Goodall (2016)
Janina Ochojska (2015)
Vladimír Krčméry (2014)
Felix Finkbeiner (2013)
Pavol Barabáš (2012)
Allison Argo (2011)
Ingvar Kamprad (2010)
Yann Arthus-Bertrand (2009)
Eva Siracká (2008)
Martin Strel (2007)
Monacké knieža Albert II. (2006)
Nicole a Serge Roetheli (2005)
Juraj Hraško (2004)
Václav Havel (2003)
Günter Verheugen (2002)
Al Gore (2001)
Svend Auken (2000)
Ivan Bella (1999)
Jacques Yves Cousteau (1998)