Nadácia Tipsport vznikla v roku 2021 s poslaním podporovať verejnoprospešné projekty na ochranu životného prostredia, občianskej spoločnosti, regiónov, športu a kultúrneho dedičstva. Chce zlepšovať život všetkých obyvateľov a prispieť svojou činnosťou k lepšiemu Slovensku. Tento rok vyhlásili dve grantové výzvy, ktorých cieľom je skvalitniť verejný priestor výsadbou zelene.

Zelené športoviská pre mestá, obce a športové kluby

Prvá grantová výzva s názvom Zasaď strom za svoj klub, ktorú Nadácia Tipsport usporiadala, zaujala až 31 prihlásených subjektov. Jej cieľom bolo zapojiť lokálne komunity a širšiu verejnosť do sadenia stromov a zvýšiť záujem obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú.

Tento projekt je ukážkou toho, že finančné prostriedky sa dajú investovať zodpovedne a s peknou myšlienkou. Športové kluby sa v obciach a mestách starajú nielen o športovú činnosť, ale častokrát aj zveľaďujú okolie svojho športoviska, ktoré potom využíva široká verejnosť.

 

Odborná porota vybrala 18 najkvalitnejších žiadostí, medzi ktorých rozdelí grand vo výške 39-tisíc eur. Nadácia Tipsport tak pomôže vysadiť viac ako 800 drevín, z ktorých sa bude tešiť niekoľko obcí, miest a športových klubov.

 

Obnova dedičstva ovocných sadov

Ochrane životného prostredia sa Nadácia Tipsport venovala aj v rámci prvého ročníka grantového programu s názvom Podporujeme slovenské sady. Cieľom projektu je zachovať tradičné odrody ovocných stromov, ktoré sú ohrozené nahradzovaním za tie moderné.

Projekt podporí iniciatívy a nadšencov, ktorí sa venujú sadeniu pôvodných odrôd a zároveň robia osvetu v oblasti ovocinárstva. Aj vďaka tomu staré sady opäť ožijú či vzniknú úplne nové, ktoré v sebe ponesú dedičstvo z minulosti.

Do tejto výzvy sa zapojilo 18 projektov, ktoré porotu zaujali svojimi kvalitne vyplnenými prihláškami. Mnohé z nich okrem výsadby stromov obsahovali aj ďalšie sprievodné aktivity – napríklad vytváranie komunity, koncerty pod čerešňami, spoločný zber ovocia a podobne.

Nakoniec sa hodnotiaca komisia rozhodla podporiť sumou 30-tisíc eur 15 žiadostí, vďaka čomu bude vysadených takmer 500 nových stromov.  Novovysadené sady pomôžu rozvoju zelene v okolí a vytvoria priestor pre spájanie ľudí naprieč generáciami.

V Ekotopfilme máme k takýmto projektom blízko a preto sme radi, že môžeme s Nadáciou Tipsport úzko spolupracovať. Ak vás zaujímajú ďalšie projekty a iniciatívy z oblasti ochrany životného prostredia, sledujte naše sociálne siete.