Na obecnom úrade v Novej Dedinke bola v piatok 3. februára 2023 podpísaná zmluva o zriadení Združenia obcí DeTuSeK ich predstaviteľmi: Zuzana Árvová – Nová Dedinka, Dominik Cisár – Tureň, JUDr. Dušan Šebok – Kráľová pri Senci, Ing. Igor Šillo – Kostolná pri Dunaji  a primátor mesta Senec Ing. Pavol Kvál. Názov združenia sa skladá z počiatočných písmen názvov signatárskych obcí, ktorých spája podpora budovania bezpečnej cyklistickej i turistickej infraštruktúry v obciach okresu Senec a  Bratislavského kraja.

Okrem signatárov zmluvy bol prítomný viceprimátor mesta Senec Ing. Juraj Gubáni,  Mgr. Ladislav Orlej z Okresného dopravného inšpektorátu a autor štúdie realizovateľnosti projektu Ing. arch. Štefan Husenica.

Prečo je združenie potrebné?

Spoločne majú obce silnejší hlas, aby mohli získať potrebné finančné prostriedky na realizáciu cyklochodníka DeTuSeK, ktorý bude vedený popri brehu Čiernej vody do Kráľovej pri Senci cez Tureň a Senec, s možnosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci.

Združenie obcí vzniklo za účelom prípravy a realizácie spoločného projektu „Cyklochodník  Čierna voda – DeTuSeK“ s prepojením na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo a na ďalšie významné cyklotrasy v regióne.

Cieľom projektu „Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK“ je nadviazať na koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja a prispieť bezemisnou cyklodopravou k odľahčeniu preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne.

Obec Kostolná pri Dunaji sa len nedávno pripojila k iniciatíve založiť Združenie obcí DeTuSeK, ktoré aj po vzniku bude vždy otvorené pre spoluprácu aj s ďalšími obcami.

 

Projekt má aj medziregionálny význam, pretože má ambíciu byť súčasťou spolupráce v oblasti vzájomného prepojenia cyklodopravnej infraštruktúry Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Plánovaná cyklotrasa by mala prepojiť po hrádzi rieky Čierna Voda Bratislavský a Trnavský kraj. Na území Trnavského kraja by cyklotrasa prechádzala obcami Pusté Úľany, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Čierny Brod, Čierna Voda, Mostová a Tomášikovo, čo by prospelo nielen rozvoju cyklistickej dopravy, ale tiež rozvoju cestovného ruchu.