Milí návštevníci,

Fungujeme v režime OTP.

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm sa pri organizácii svojich podujatí v mestách po celom Slovensku riadi aktuálne platnými predpismi upravujúcimi túto oblasť a samozrejme aktuálnym Covid automatom, ktorý je aktualizovaný pre každý okres.

Pokiaľ je kraj v zelenej farbe v stupni „Monitoring“, zostávajú naše brány otvorené všetkým návštevníkom do 75% kapacity kinosály.

Fungujeme v režime OTP. V prípade, že bude dané mesto presunuté do oranžovej fázy, kapacita kinosály bude upravená na 25%, naďalej pre všetkých návštevníkov.

Pri 1. stupni ohrozenia, v červenej fáze, prechádzame do režimu OTP. V takom prípade sa nášho festivalu budú môcť zúčastniť len osoby očkované, testované (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test) alebo tie, ktoré ochorenie covid-19 prekonali v maximálnej lehote 180 dní. Kapacita ostane upravená na 25%, povinné však už budú respirátory. 

Pri 2. stupni ohrozenia, v bordovej fáze, ostávame v režime OTP, s pravidlami ako v červenej fáze. Kapacita ostane upravená na 25%.

V záujme ochrany nás všetkých aj naďalej platí, že naši návštevníci majú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, pri vstupe do budovy si vydezinfikovať ruky a vzdialenosť menšiu než 2 metre prekračovať len s osobami zo spoločnej domácnosti. 

 

Ďakujeme, že aj naďalej chránite seba i ostatných.