Banská Bystrica patrí k najzelenším krajským mestám aj vďaka mestským lesom

Lesy sú našou neoddeliteľnou súčasťou a hoci často zabúdame, akú funkciu plnia a aký majú pre nás význam, mesiac apríl je výbornou príležitosťou pripomenúť si to. Unikátnosť Banskej Bystrice spočíva v tom, že z ktorejkoľvek mestskej časti sa vieme len za pár minút ocitnúť v ozajstnom lese. Vďaka odbornej a oddanej práci zamestnancov 100-percentnej mestskej organizácie Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. môžeme vnímať ich jedinečnosť, zachovalú faunu a flóru, navštíviť unikátne zákutia či rezervácie, alebo objavovať lesoparky s náučnými chodníkmi, tabuľami a altánkami. Dôležité je najmä to, že o mestské lesy s rozlohou 7 200 hektárov je postarané udržateľnými a prírode blízkymi spôsobmi.

Mestská spoločnosť spravuje lesný majetok, ktorý píše svoju históriu od roku 1255, keď ho dostalo mesto Banská Bystrica do vienka podľa výsadnej listiny kráľa Bela IV. Z pohľadu riaditeľa Mestských lesov, s. r. o. ide o najväčšie bohatstvo, aké mesto má a vyčísliť ich hodnotu sa nedá len tak jednoducho. Mestské lesy plnia mnoho funkcií ꟷ produkčnú, rekreačnú, pôdoochrannú či vodohospodársku. Nachádzajú sa všade okolo nás a približne jednu tretinu mestských lesov tvorí Národný park Veľká Fatra.

„Zmyslom našej mestskej organizácie je lesný majetok nekaziť, ale zhodnocovať a zveľaďovať. Robiť to tak, aby boli lesy zelené kým dýchame, aby boli zdravé, pokiaľ to vieme zabezpečiť, aj keď civilizačné vplyvy sú v celej Európe dosť veľké. Tým, čo prídu po nás ich chceme odovzdať zdravé a kvalitné, aby plnili všetky funkcie, ktoré plniť majú. Dá sa to, len treba chcieť. Niekedy možno musíme viac zamakať, najmä v čase, keď sa rojí lykožrút, alebo keď nastane veterná či snehová kalamita. Práve vtedy musí zasiahnuť človek, aby nedošlo k nadmerným škodám a oslabeniu stromov,“ povedal pre Radničné noviny riaditeľ Mestských lesov, s. r. o. Blažej Možucha.

Tento rok sa v mestských lesoch vysadí 15 200 kusov mladých stromčekov

Lesné porasty v mestských lesoch sú pestré, a podľa hlavného inžiniera Jozefa Jankova odolávajú vplyvom počasia veľmi dobre. V zimnom období sa činnosti Mestských lesov, s. r. o zameriavajú na ťažbu a zhodnotenie dreva, starostlivosť a kŕmenie zvierat. „Naše lesy sa snažíme obhospodarovať prírode blízkymi a trvalo udržateľnými spôsobmi, preto nám po ťažbe nevznikajú veľké holiny, ktoré treba dodatočne zalesniť. Verejnosť vníma pozitívne, keď sa dozvie, že sa niekde majú vysadiť státisíce stromčekov. My, čo sa tejto problematike venujeme vieme, že v danej lokalite sa musela udiať nejaká veterná kalamita alebo požiar. Nás takéto veci našťastie obchádzajú a zalesňovania nie je až tak veľa,“ vysvetľuje Jozef Jankov.

So zalesňovaním sa začína s príchodom jari. Nové stromčeky v lete zamestnanci chránia proti burine vyžínaním a na jeseň sa natierajú repelentmi alebo ovčou vlnou, aby ich neobhrýzala zver. Naše lesy sú prevažne listnaté, preto ak vznikne nejaká holina, mestská organizácia ju spestruje ihličnatými drevinami, najmä smrekmi, jedľami či smrekovcom opadavým. Sadenice majú uložené v každom lesníckom obvode v snehových jamách, ktoré sú prestrešené, aby na ne nesvietilo slnko.

Banskobystrické mestské lesy sú bohaté na faunu a flóru

Príroda v našich lesoch je veľmi zachovalá. Na prechádzke môžete vidieť pestrú zmesku všetkých druhov stromov. V nižších polohách nájdete porasty duba, borovice, vyššie buka zmiešaného s cennými listnáčmi, inde sú dominantné smreky, nad hornou hranicou lesa kosodrevina. Z ihličnatých sa vyskytuje aj vzácna zákonom chránená drevina tis obyčajný, ktorá prežila až z treťohôr. Práve lesy okolo Banskej Bystrice sú unikátne aj vďaka najväčšiemu výskytu tohto druhu v celej Európe vôbec!

Mestské lesy sú zároveň domovom desiatok medveďov, ktoré patria na Slovensku k chráneným zvieratám. Ich regulácia je nemožná, čo nie je podľa vedenia Mestských lesov ideálny stav. Z tohto dôvodu sa z lesov vytrácajú hlucháne či mraveniská. Často sme svedkami toho, že medvede schádzajú k ľudským obydliam, lebo sú hladné. Mnohí ochranári sú proti ich prikrmovaniu, no paradoxne, zabezpečenie potravy pre nich zabraňuje tomu, aby schádzali do dedín a vyjedali kontajnery. V mestských lesoch majú trvalé bydlisko aj ďalšie vzácne zvieratá – vlky, rysy, jelene či srny.

Mestské lesy ponúkajú mnoho zaujímavostí

Vodny zlab Rakytovo

Záujem ľudí vrátiť sa do lesov od minulej jari po prijatí covidových opatrení stúpol a návštevnosť láme rekordy. Hoci mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie ꟷ Harmaneckú tisinu, Pavelcovo a Hlboký jarok. V doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci sa nachádza európska rarita (viď. na obrázku), jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie dreva – 2,5 kilometra dlhý funkčný vodný žľab. V jeho okolí sa v minulosti ťažilo drevo.

Lesoparky Urpín a Laskomer s náučnými chodníkmi

Keď sa vyberiete z Námestia SNP dole Národnou ulicou, dostanete sa pod kopec Urpín, kde sa nachádza lespopark. Ponúka náučný chodník, ktorý znázorňuje, čo môžeme v lese vidieť – aké zvieratá v ňom žijú, aké rastliny v ňom rastú, o čom je práca lesníkov a pod. Aj vďaka aktivite dobrovoľníkov z Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného i členov Športového klubu HADVEO sú urpínske serpentíny čistejšie, vyhrabané od lístia. Spolu s Mestskými lesmi odstraňujú z chodníkov nežiaduce kroviny, suché dreviny a konáre, ktoré by mohli ohroziť návštevníkov. V tomto roku chce BBSOO pokračovať pri obnove zábradlí, ale aj pri vybudovaní nového altánku a vyhliadkovej vežičky.

Druhým je lesopark v Laskomeri, kde sa nachádza viacero altánkov. „Momentálne pracujeme na vytvorení náučného chodníka. Na pomerne krátkom úseku sme osadili náučné tabule zamerané na 17 druhov drevín, aby sa návštevník dozvedel o danom strome čo najviac. Pribudnú aj ďalšie väčšie tabule a nové altánky. Laskomer si získava čoraz väčšiu popularitu aj vďaka singletrailom určeným pre vyznávačov horskej cyklistiky,“ objasňuje Jankov.
Naucne chodniky s infotabulami

Pre náročnejšieho turistu upravujú Mestské lesy turistické chodníky. Príroda v Národnom parku Veľká Fatra smerom na Krížnu ponúkne aj tomu najnáročnejšiemu návštevníkovi krásne výhľady. Ak si chcete po celodennej túre oddýchnuť obklopení najkrajšími zelenými lesmi, využite jednu zo šiestich obnovených chát, ktoré Mestské lesy prenajímajú nielen poľovníkom, ale aj všetkým záujemcom.

Autor: Z. Marhefková, hovorkyňa mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica podporilo aj tento rok festival Ekotopfilm-Envirofilm! Ďakujeme!