V súčasnosti sa do popredia environmentálnych tém dostáva problematika cirkulárnej ekonomiky a presun na obehové hospodárstvo. Dnes vo väčšine prípadov fungujeme na princípoch lineárnej ekonomiky; to znamená, že vyťažené materiály spracujeme na výrobky, predmety a veci, ktoré po použití skončia v zberných nádobách. Od roku 1970 do roku 2017 sa svetová ročná ťažba materiálov strojnásobila a naďalej rastie, čo prináša veľké globálne riziko. Približne polovicu celkových emisií skleníkových plynov a vyše 90 % straty biodiverzity a prípadov nedostatku vody spôsobuje získavanie surovín a spracovanie materiálov, palív a potravín (zdroj European Green Deal). Počas celého, niekedy veľmi krátkeho, životného cyklu predmetov sa využívajú prírodné i ľudské zdroje a energia. Je obrovská škoda, že niektoré výrobky vyhodíme, lebo ich už nepotrebujeme, sú pre nás zbytočné alebo ich nevieme ďalej využiť. 

Hlavné mesto pripravilo a prijalo dokument Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 — 2026. Venuje sa cieľom a opatreniam v oblasti odpadového a obehového hospodárstva  v Bratislave.

Jednou z ciest, ktoré vedú k  predchádzaniu vzniku odpadov, je dávať veciam druhú šancu. To, čo jeden nepotrebuje sa môže zísť niekomu inému. Centrum opätovného použitia (z ang. reuse centre) je miesto, kde sa predmety zhromažďujú a sú k dispozícii ďalším ľuďom. V Bratislave máme na tento účel rôzne podujatia, jedným z nich je Mestský bazár (do dnešného dňa sa uskutočnili tri a plánujeme ďalšie).

Mestskému bazáru predchádza zber vecí od obyvateľov. Septembrový zber prebiehal v centrále OLO a skoro v každej mestskej časti Bratislavy, čo významne prispelo k úspešnosti celého podujatia. Podarilo sa vyzbierať 1848 kníh, 1268 CD, DVD a platní, 773 kusov skla, porcelánu a keramiky, 998 hračiek, 612 kusov domácich potrieb, 597 kusov kuchynských potrieb, 536 dekorácií, 1586 časopisov, 211 kusov nábytku, 424 športových potrieb, 212 tašiek, ruksakov a kabeliek, 298 kusov detského sortimentu, 158 spoločenských hier, 25 kusov chovateľských potrieb, 48 kočíkov a a mnohé ďalšie.

Cez víkend 9. – 10. októbra 2021 si 1 500 návštevníkov odnieslo až 10,8 ton predmetov, za ktoré prispeli dohromady sumou vyše 11 tisíc eur.

Odovzdané veci, ktoré si nenašli nového majiteľa, boli ponúknuté neziskovým a charitatívnym organizáciám, ktoré si z nich môžu bezplatne vybrať to, čo potrebujú. Zvyšné veci budú presunuté na ďalší bazár. 

Hlavným cieľom Mestského bazára je podpora znižovania množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov. Stabilné bratislavské reuse centrum plánuje vybudovať hlavné mesto v spolupráci s mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitný inštitút Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a ďalšími subjektmi. Pôjde o jedno z prvých takýchto centier na Slovensku. Okrem predaja predmetov by sme chceli organizovať v jeho priestoroch aj edukačné aktivity či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.

„Chcem sa poďakovať predovšetkým ľuďom, ktorí na tretí Mestský bazár priniesli množstvo použiteľných vecí a tým im dali šancu nájsť si nového majiteľa, ale aj nášmu tímu, ktorý sa projektu dlhodobo venuje. Som veľmi rada, že využívaním vecí opakovane sa nám darí znižovať množstvo odpadu v Bratislave. Vysoko vyzdvihujem spoluprácu s mestskými časťami, ktoré sa vo veľkej miere zapojili do septembrového zberu a obyvatelia tak mohli darovať veci priamo vo svojej lokalite.“ uviedla Anna Vargová, riaditeľka neziskovej organizácie KOLO.

V decembri 2021 plánujeme usporiadať vianočný Mestský bazár, bližšie info nájdete na www.olo.sk