Téma tohtoročného medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm/Envirofilm je stručná, ale o to jasnejšia. KONZUM.

Vytrvalé a ustavične silnejúce konzumné správanie ľudí priviedlo zdravie našej planéty do hraničnej krízy. Stojíme na križovatke, na ktorej sa musíme rozhodnúť, či svoje správanie dokážeme zmeniť, alebo sa nás naša planéta zbaví ako neporiadnych nájomníkov. Pritom na začiatku technického rozmachu mali geniálni vynálezcovia tie najlepšie úmysly. Jedlo malo ľudí nasýtiť a potešiť, oblečenie nás malo chrániť a automobily nás mali priblížiť k živobytiu a blízkym.

V novej kampani sa Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm/Envirofilm ospravedlňuje velikánom za to, že sme ich vynálezy konzumným správaním a nadužívaním zmenili na zbrane voči životnému prostrediu.

Sorry, páni, hovorí kampaň z dielne reklamnej agentúry Effe. Vy ste vymysleli skvelé veci, ale my sme vymysleli konzum. A ten diktuje čoraz vyššiu produkciu vo všetkých odvetviach priemyslu. Vynálezcovi Levimu Straussovi, ktorý vynašiel džínsy, sa určite nesnívalo, že obrovské množstvá vyrobených kusov módneho oblečenia raz priamo prispejú ku kilometrom otrávených riek po celom svete. Rovnako švajčiarsky lekárnik Henri Nestlé, ktorý stvoril mliečnu čokoládu, bol pri svojich vizionárskych experimentoch vedený humánnymi snahami pomôcť najmä na poli detskej výživy. Po viac ako sto rokoch produkcie najobľúbenejšej cukrovinky sveta však nadspotreba čokolády zapríčiňuje vypaľovanie obrovských plôch dažďových pralesov či otrockú prácu detí vykorisťovaných na kakaových plantážach.

Takže sorry, Mr. Levi. A tiež sorry, Mr. Nestlé a Mr. Ford. Sorry za našu bezbrehú spotrebu a chamtivosť. Sorry za náš konzum.