Projekt krajskej Gruntovačky vznikol na jeseň roku 2018 a stojí na viacerých nosných pilieroch. V prvom rade sa organizácie cestovného ruchu v kraji rozhodli upratať vybrané turistické lokality po letnej sezóne. Druhou nosnou myšlienkou je, že udržateľný turizmus ide ruka v ruke so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Aj preto sa oblastné organizácie cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja, pod záštitou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja rozhodli založiť túto tradíciu, ktorá verejnosť oslovuje dvakrát do roka: na jar pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) a na jeseň pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa, ktorý sa koná vždy v septembri (World Cleanup Day, 19. september 2020). 

Gruntovačka v Banskobystrickom kraji sa na jeseň uskutočnila už piatykrát. Na každej z nich, okrem tohtoročnej jarnej,  rástol počet zapojených školákov, čo organizátori hodnotia veľmi pozitívne. „Cieľom Gruntovačky je okrem upratania pred letnou sezónou alebo po letnej turistickej sezóne aj osveta v radoch mládeže. Osveta o tom, že životné prostredie je téma, ktorou sa v dnešnej dobe už musí zaoberať každý zodpovedný človek. Myslíme si, že žiaci a študenti sú tá cieľová skupina, s ktorou je možné pracovať a vštepiť jej návyky, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia, efektívnemu odpadovému hospodáreniu a celkovo k uvedomeniu si, že prírodu potrebujeme k životu, ale ona potrebuje naše zodpovedné správanie.“ uviedol Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý cez Rozvojovú agentúru BBSK toto podujatie podporuje. 

V poradí štvrtú Gruntovačku na jar 2020 ovplyvnila pandémia. Gruntovačka sa však konala  už v čase, kedy bolo možné ísť individuálne aspoň do prírody.