Bratislava Region Tourism

Predstavujeme vám náš nový projekt – Meet the locals. Jeho zámerom je priblíženie lokálnych podnikov a ľudí, ktorí za nimi stoja, s cieľom atraktívnejšej prezentácie destinácie domácim i zahraničným návštevníkom z pohľadu jej autenticity, potenciálu kultúrneho dedičstva, udržateľného rozvoja a možnosti bližšieho spoznania miestnych obyvateľov, podieľajúcich sa na tvorbe destinácie.

Tieto nové trendy sa v marketingovej komunikácii čoraz viac spájajú s konkrétnymi tvárami, ktoré stoja za úspešnými projektmi a napomáhajú budovať vzťah zákazníka a podniku cez emócie a príbehy. Takýto spôsob prezentácie zvyšuje povedomie o značke nie len podnikov, ale aj destinácie ako takej a zvyšuje šance takto oslovené publikum premeniť aj na platiacich zákazníkov.

Súčasťou projektu je aj vytváranie vizuálne príťažlivého obsahu (foto/video), ktorý slúži ako komunikačný kanál medzi zákazníkom a podnikom. Vizuálny koncept napomáha vzbudiť emócie a záujem u zákazníka, keďže vplýva na viacero zmyslov naraz.

 

 

Druhým zámerom projektu je podpora a rozvoj udržateľného turizmu pomocou predstavenia podnikov, ktoré sa buď rozhodli vydať udržateľným smerom, alebo tých, ktoré princípy udržateľnosti majú vo svojej činnosti obsiahnuté, ale nie sú si toho vedomí, resp. neprezentujú tieto skutočnosti navonok ako pridanú marketingovú hodnotu (napr. používanie miestnych dodávateľov, využívanie sezónnosti, uchovávanie tradícii, podpora pomalšieho autentickejšieho turizmu a pod.). Naším cieľom je preto aj výraznejšia edukácia verejnosti a zvyšovanie povedomia o potrebe udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Taktiež posilnenie regionálneho rozvoja a ekonomiky vylákaním turistov z hlavného mesta do okolitých miest a obcí. Rovnomernejšie rozmiestnenie turistov podporuje rozvoj celého regiónu, kde jednotlivé destinácie s ponukou pomalšieho autentického turizmu môžu dopĺňať ponuku typického mestského turizmu. Jednotný koncept videí taktiež podporuje budovanie značky regiónu, ako novo vznikajúcej udržateľnej destinácie.

Meet the locals videá budeme zverejňovať v mesačných intervaloch ako súčasť kampane venovanej podpore lokálnych podnikateľov nie len v otázke udržateľnosti a podpory miestnych komunít, ale aj ako pomocná ruka v časoch ťažkých dopadov pandémie na sektor služieb a turizmu.

 

 

Ak ste si celé video nestihli pozrieť na Ekotopfilm festivale vo vašom meste, prinášame vám ho aj na tomto mieste: