Aké prípady rieši Zásahový tím medveď? Aké sú možnosti v prípade synantropných medveďov, ktoré pravidelne schádzajú medzi ľudí? Za smrť medveďov môžu ľudia, ktorí medvede kŕmia.
Festival Ekotopfilm – Envirofilm pri tvorbe svojho obsahu spolupracuje aj s vedúcim zásahového tímu Michalom Haringom. Jeho prednáška predstaví činnosť tímu či aktivity, ktorými sa snažia brániť medveďom navštevovať obývané oblasti pri hľadaní potravy z kontajnerov. A ak ste počuli, že medveď bol videný v Pezinku – tak aj tento hoax vám na svojej prednáške objasní.
Prečo vznikol takýto zásahový tím?

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti. Najviac však na Slovensku rezonuje otázka stretov človeka a medveďa.

Z uvedených dôvodov vznikla na Slovensku potreba a spoločenská objednávka riešiť tieto problematické situácie vyplývajúce z koexistencie človeka a medveďa. Nakoľko je medveď hnedý (Ursus arctos) celoročne chránený živočích, problematiku rieši Ministerstvo životného prostredia slovenskej republiky prostredníctvom svojej odbornej organizácie a to Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Na základe týchto skutočností bol zriadený Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Celú prednášku si môžete pozrieť na priloženom videu.