ZAMESTNANCI KRAJSKÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU V ROVŇANOCH VYSADILI VYŠE 500 NOVÝCH JABLONÍ A HRUŠIEK. OBNOVILI TAK HISTORICKÝ SAD

Historický sad pri obci Rovňany v okrese Poltár sa po rokoch dočkal obnovy. Vďaka spolupráci agro-drevinového sociálneho podniku, Slovenskej agentúry životného prostredia a obce Rovňany, sa podarilo nakúpiť vyše 500 nových stromov pôvodných odrôd, ktoré zamestnanci sociálneho podniku  vysadili. 

Medzi nimi sú letné, jesenné, aj zimné odrody jabĺk, ako napríklad Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek, vrátane svetoznámej Williams. Jablká a hrušky v tomto sade rastú už od roku 1950, avšak z pôvodne vysadených približne 1300 stromov bola takmer polovica poškodená rôznymi chorobami či stratou produkcie. 

„Po minuloročnom audite stromov sme zistili, že ich značná časť je poškodená. Pod dohľadom odborného garanta pána Milana Dugoviča sa nám množstvo z nich podarilo ošetrením zachrániť, niektoré však museli byť odstránené“ priblížil špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňo.

Podľa odborného garanta sociálneho podniku Milana Dugoviča možno budúcu sezónu očakávať bohatú úrodu. Jablká a hrušky z Rovnian poputujú do zariadení v správe Banskobystrického samosprávneho kraja. „Klienti domovov sociálnych služieb či žiaci stredných škôl si budú môcť vychutnať kvalitné, lokálne vypestované ovocie od našich producentov zo sociálneho podniku BBSK,“ doplnil Milan Vaňo.

Aktuálne v agro-drevinovom sociálnom podniku v Rovňanoch, ktorý založil Banskobystrický samosprávny kraj, pracuje 9 ľudí, z toho 8 zo znevýhodneného prostredia. Okrem starostlivosti o ovocný sad sa zamestnanci venujú aj pestovaniu cesnaku. V pláne je taktiež  chov včiel a výsadba malín. Aj týmto spôsobom chcú prispieť k obnove miestnej krajiny.