V piatok 3. júla 2020 prijal pozvanie trnavského župana Jozefa Viskupiča minister životného prostredia Ján Budaj. Po úvodnom prijatí v Úrade TTSK spoločne navštívili nelegálnu skládku odpadu v Hlohovci Vlčie hory a areál Niklovej huty v Seredi so skládkou lúženca.

Ide o dve z najväčších environmentálnych záťaží nachádzajúce sa na území trnavského kraja. Je úlohou štátu sa s týmito záťažami vyrovnať, pričom župa je pripravená poskytnúť súčinnosť. Preto si ich minister v sprievode župana pozrel na vlastné oči (video).

„Vítam zámer ministra Budaja dať ľudom signál, že problematika environmentálnych záťaží je vysoko aktuálna. Je nevyhnutné začať ju riešiť okamžite,  pretože v budúcnosti to bude horšie a drahšie, dokonca v tejto kombinácií pravdepodobne aj nemožné. Jednou z dôležitých tém nášho stretnutia bola aj absencia kompetencii žúp v oblasti životného prostredia a územného plánovania. Napraviť by sme to chceli v rámci pripravovanej reformy verejnej správy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Skládka Vlčie hory pri Hlohovci patrí medzi najrizikovejšie environmentálne záťaže na Slovensku, hoci ešte nie je vedená v registri envirozáťaží. Problém s areálom, ktorý je v súkromnom vlastníctve, sa ťahá niekoľko rokov. V roku 2018 bolo zistené ukladanie bežného i nebezpečného odpadu napriek tomu, že skládka bola uzatvorená. Ministerstvo vnútra SR dá za 5 miliónov eur zlikvidovať nezákonne umiestnený odpad, predovšetkým sudy s neznámym odpadom.

Niklová huta v Seredi je jednou z najväčších a najikonickejších envirozáťaží na Slovensku. Po tridsaťročnej výrobe tu zostala okrem výrobných hál aj skládka lúženca (plocha cca 30 ha a cca 6,7 milióna ton). Skládka je v súčasnosti len čiastočne pokrytá zeminou a drobným porastom. Okrem ohrozenia podzemných vôd znečistením je stále aktuálnym i problém znečistenia pôdy a prašnosti.

V tejto súvislosti Slovenský hydrometeorologický ústav osadil na Vinárskej ulici v Seredi automatickú́ monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia. Informácie z nej a iných podobných staníc v našom kraji sú́ pravidelne zverejňované aj v novej webovej aplikácii www.dnesdycham.sk. Aplikácia je výstupom projektu LIFE IP, ktorého je trnavská župa jedným z hrdých partnerov.

Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na facebookovej stránke Zelený kraj.