Banská Bystrica hostila od 24. do 30. júla 2022 Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), medzinárodné podujatie určené pre mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov. V dnešnej dobe by mali byť zelené opatrenia súčasťou všetkých akcií, nielen športových. Osveta ohľadom klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia je dnes potrebná viac ako kedykoľvek predtým.

Príprava a realizácia veľkého medzinárodného podujatia s vysokou účasťou športovcov, hostí, delegátov a v neposlednom rade organizátorov priniesla okrem množstva organizačných výziev aj záťaž pre životné prostredie. Práve z tohto dôvodu bolo vyvíjané maximálne úsilie na minimalizáciu dopadov a bol iniciovaný projekt „Udržateľný, zelený EYOF“. Organizátori, medzi ktorých sa zaradilo aj mesto Banská Bystrica, citlivo vnímajú globálnu klimatickú zmenu, znečisťovanie životného prostredia, hromadenie plastov či stratu biodiverzity. Uvedené faktory nemali záujem ignorovať. Naopak, efektívnymi a udržateľnými nástrojmi negatívne javy redukovali a osvetovou činnosťou poukázali na dôležitosť hľadania udržateľných riešení na všetkých úrovniach – nielen spoločenskej (športovo-kultúrnej a organizačnej), ale aj individuálnej. Pred začiatkom EYOF-u bolo v máji tohto roka vysadených 22 stromov na podporu biodiverzity a tvorby mestskej zelene. V okolí Hutnej, Švermovej ulice a THK pribudli nové borovice, javory a ginko.

Okrem výborne pripraveného športového zázemia a zážitkov zo skvelých športových výkonov, interaktívnych aktivít a zábavy vo FAN zóne, mali organizátori aj vyššie ambície. Ašpirovať na to, aby multišportové podujatie v srdci Európy bolo maximálne zodpovedné voči životnému prostrediu a udržateľné. Organizačnému výboru záležalo, aby športovci, delegáti i fanúšikovia a verejnosť vnímali spoločenskú zodpovednosť, ktorú máme voči prostrediu, v ktorom žijeme. Na Európskom olympijskom festivale mládeže sa predstavilo 2 300 športovcov zo 48 krajín sveta a vypomáhalo 1 032 dobrovoľníkov. Na bezpečnosť účastníkov a divákov dohliadalo takmer 1 200 zástupcov bezpečnostných zložiek. Športoviská počas necelého týždňa navštívilo okolo 150 tisíc ľudí. Organizačný výbor EYOF 2022 dbal od samého začiatku na prepojenie udržateľnosti a športu, čím chcel prispieť k ochrane životného prostredia. Pred a najmä počas podujatia sa spotrebovalo veľké  množstvo energie, materiálov a vyprodukovalo sa obrovské množstvo odpadu. Rozmiestnených bolo 1 000 zberných nádob a 50 nádob na zálohované obaly. Použilo sa 25 tisíc kusov vriec na odpad. Počas trvania festivalu bolo  vytriedené množstvo odpadu: bezmála 1,8 ton papiera, 0,35 ton plastov, okolo deväť ton komunálneho odpadu a rovnaký objem bioodpadu.

Organizátori EYOF-u pripravili počas samotného športového festivalu viacero sprievodných aktivít, ktoré poukázali na dôležité aspekty ochrany životného prostredia. Týkali sa podpory mestskej hromadnej dopravy, podpory mestskej zelene, využívania obnoviteľných zdrojov energie, elektronizácie a digitalizácie podujatia či edukačných seminárov. Povinnosťou pri organizovaní tak veľkej udalosti, akou bezpochyby EYOF bol, je prispieť k udržateľnejšiemu rozvoju našej planéty. Aj vďaka multišportovému podujatiu sa podarilo  vytvoriť skvelú príležitosť na zviditeľnenie „zelených tém“, a zdôrazniť zároveň ich nevyhnutnosť nielen lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Podobné poslanie prináša aj filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm. Mesto Banská Bystrica, ako spoluorganizátor podujatia, pozýva všetkých Banskobystričanov, ako i návštevníkov prísť si pozrieť dokumentárne filmy z celého sveta. Aj vďaka dokumentom s environmentálnou tematikou, je možné meniť zaužívané spôsoby a životný štýl ľudstva pre záchranu životného prostredia.

      Miroslav Strelec