Slovenský raj je príkladom národného parku, kde sa aktívne využívajú tradičné formy hospodárenia v lesoch. Práca furmanov s koňmi v lesoch patrí medzi zamestnania, ktoré živili mnohé rodiny po stáročia. S náročnou prácou furmanov sa oboznámil štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Michal Kiča spoločne s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom.

Slovensko v súčasnosti prechádza historickým reštartom národných parkov, ktorého súčasťou je aj podpora tradičných foriem hospodárenia v ich lesoch. Pre hospodárenie v lesoch je podstatná zmena správcu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ktorou sa v budúcnosti stane správa národného parku, ako aj motivačné ocenenie ťažkej práce furmanov. Podľa slov štátneho tajomníka Michala Kiču miestni lesní pracovníci a furmani sa aj v prípade čiastočného zníženia ťažby nemusia obávať straty zamestnania.

„Práve naopak, tam, kde sa neuprednostní prirodzený vývoj lesných ekosystémov, budeme podporovať tradičné formy hospodárenia v národných parkoch, ktoré sú náročnejšie na pracovnú silu. Prírode blízke hospodárenie a podpora mäkkých foriem turizmu je kľúčovou cestou, ako podporiť zamestnanosť v regiónoch a zároveň zmierňovať dôsledky klimatickej krízy,“ zdôraznil štátny tajomník Michal Kiča.

S prácou miestnych furmanov má skúsenosti riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, ktorý rozumie každodennej starostlivosti, výcviku a drine furmanov v horách. „Nepochybujem, že práca koní v lesoch Slovenského raja je potrebná a zároveň vysoko žiadaná. Som rád, že v regióne národného parku máme do dnes činných päť partií furmanov“ dodal Dražil.
MŽP plánuje ľuďom z horských oblastí a miestnym spracovateľským prevádzkam na drevo poskytnúť lepšie príležitosti. „Zaujímajú nás problémy furmanov pri dodávaní lesníckych prác, aby sme dokázali nastaviť spravodlivé formy verejného obstarávania a zlepšili podmienky pre zamestnávanie zo strany nových správ národných parkov,“ podčiarkol Kiča.

Výraznejšiu podporu pre prírode blízke hospodárenie bude MŽP financovať z európskych štrukturálnych fondov. Pre rozvoj zážitkového, prírode ohľaduplného turizmu je dôležité národné parky ochrániť, pripraviť ich na európske štandardy a využiť prírodný potenciál na účely moderného rozvoja vidieka v súlade so zásadami ochrany prírody.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia