Milí veľkí a malí ochranári životného prostredia, všetci, ktorým záleží na zdraví našej planéty!

Minulý rok sme Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm privítali v Dunajskej Strede „naživo“. Mestské kultúrne stredisko sa naplnilo bezstarostným džavotom detí a teenagerov, o rúškach sme vtedy ešte ani nechyrovali. V našom meste sme v roku 2020 hostili tento festival po štvrtýkrát. Napriek tomu, že v súčasnosti platné protipademické opatrenia znemožňujú realizáciu podujatia v tradičnom šate, organizátori našli spôsob, ako priniesť festival priamo do našich domovov. Samospráva mesta Dunajská Streda sa snaží svojich obyvateľov viesť k zelenému spôsobu života. Prikladáme obrovskú dôležitosť starostlivosti o naše životné prostredie. Občanov vedieme k zodpovednému a uvedomelému prístupu k selektívnemu zberu odpadu, šetrnému používaniu vody, starostlivosti o zeleň a okolie. Pokračujeme v programe vysádzania nových stromov, naším dlhodobým cieľom je skrášľovať mesto so zreteľom na ekologickú sustainabilitu. Považujem za veľmi dôležité zveľaďovať cyklistické trasy v meste, zúčastňujeme sa akcií typu Dní bez áut, ktoré majú celoslovenský či nadnárodný rozmer. V Dunajskej Strede sa aj prostredníctvom viacerých združení a organizácií vedie živý dialóg ohľadne možností, nápadov, ako by sme naše každodenné životy mohli žiť v čo najväčšom súlade s prírodou. Obyvatelia mesta sa zapájajú do zmysluplných iniciatív, či prichádzajú s vlastnými kreatívnymi námetmi. Nestačí však myslieť lokálne, konať treba globálne. Aj v tomto vidím špecifický prínos festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Jeho filmový program už takmer polstoročie predstavuje život na našej planéte vo všetkých jeho formách. Festival prostredníctvom pohyblivých obrázkov prináša na obrazovku či premietacie plátno zaujímavosti, informácie a naliehavé témy z celého sveta, zo všetkých kútov zemegule. Vďaka hodnotným témam, ktorým sú venované prednášky v rámci sprievodného programu, sa obecenstvo dozvedá nielen o súčasnom stave rôznych aspektov života na Zemi, ale aj o možnostiach nápravy. Iniciatívy, podujatia, akým je Ekotopfilm – Envirofilm sú v súčasnosti tak potrebnou studňou vedomostí a návodov pre deti a dospelých – všetci totiž môžeme a mali by sme priložiť ruku k záchrane našej planéty.

Dunajska Streda

Autori fotografií: Attila Nagy, Gyula Nagy

Pretože toto je najdôležitejšia úloha a najväčšia zodpovednosť každého jedného z nás: zabezpečiť, aby modrá planéta bola miestom, kde sa zdravo býva – nielen ľudskému pokoleniu, ale aj rozmanitej flóre a faune.

Dunajska Streda

Autori fotografií: Attila Nagy, Gyula Nagy

Pretože dnes rozhodujeme o tom, ako budú zajtra žiť naše deti.

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda podporilo aj tento rok festival Ekotopfilm-Envirofilm! Ďakujeme!