Na jeseň 2020 sme vzdelávali tisíce detí!

Aj keď sme nemali možnosť pozývať deti do kina, korona – nekorona, environmentálne vzdelávanie nepočká! Každý rok si pripravujeme program pre deti už od 6 až po študentov stredných škôl. Ich učitelia nám posielajú nielen ich zoznam, triedu či vek. Častokrát nám samotní žiaci pošlú ich spätnú väzbu. Stratili sme osobný kontakt, už rok nepoznáme čaro chvíle po skončení, keď spoločne diskutujeme na environmentálne témy. No nestratili sme s vami kontakt. Ďakujeme!
Vy ste sa ako témou zaoberali, keď ste mali 6, 7, 10 rokov? Časť žiakov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm si vypočíta uhlíkovú stopu.

Junior festival

Ďakujeme za vaše reakcie po JUNIOR FESTIVALE 2020!   

„Moji žiaci boli prekvapení z informácií o včelách, ktoré si dosť zapamätali, potom rezonovala informácia koľko ton odpadu je v oceánoch a informácie o uhlíkovej stope. Keďže ide o študentov ŽP, tak informácie o CO2 už vedia, ale toto bol iný uhol pohľadu, keďže si málokedy uvedomia, že prispieva každý jedinec. Niektorým sa páčil animovaný film, iní konštatovali, že sa dá chápať rôzne – ale to ešte určite rozoberiem na hodine.“

„Môj osobný názor – ja mám rada na týchto filmoch to, že vždy zarezonujú a veľa z nich si pamätám aj po roku. Vždy sa tam nájdu informácie, ktoré sú pre nás nové. Takže ja som rada, že sa takéto podujatia organizujú a že ste si našli cestu aj v tejto dobe. Ešte raz -Ďakujeme pekne, budeme čakať, čo nám zaujímavé pripravíte na budúci rok.“

„Tohtoročný Ekotopfilm bol opäť vydarený – chválim. Študentom sa páčili hlavne animované filmy. Obzvláštnil to aj autentický Kali s kvízom. Mnohí žiaci boli prekvapení z informácií, ktoré sa dozvedeli o uhlíkovej stope. Verím, že vaše posolstvo ochrany životného prostredia u mnohých nás padlo na úrodnú pôdu.“

„Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť online festivalu Ekotopfilm a pozrieť si krátke filmy, ktoré sa týkali environmentálnej problematiky. Boli to aktuálne témy, ktoré sú bohužiaľ v dnešnej dobe sú veľmi skutočné.“

„Žiakom sa film veľmi páčil. Púšťali sme si to v rámci environmentálnej výchovy a žiaci priznali, že by uvítali viac takýchto filmov s veľkou myšlienkou.“

„Prvú vyučovaciu hodinu sme si urobili eko-hodinu. Deti pozorne sledovali, čiastočne aj s mojim výkladom. Problematika ich zaujala, myslím, že najviac o guľôčke-semienku, nakoľko sme danú tému preberali na prvouke. Ja tieto aktivity kvitujem. V kvíze žiaci odpovedali hromadne a prevažne jednohlasne. Tri otázky tipli nesprávne.“ ZŠ Trnava

„V mene našej školy a mojich kolegov sa vám chcem pekne poďakovať za pekný program. Je veľmi dôležité, aby deti získavali informácie o životnom prostredí, že našu Zem treba chrániť. Po prezretí filmov učitelia viedli so žiakmi diskusiu o zaujímavých a aktuálnych témach, ktoré súvisia s ochranou prírody.“

Aj takto reagujú deti na Junior festival!