Bratislava Region Tourism 25.10.2021
Patríme medzi dlhoročných podporovateľov festivalu Ekotopfilm – Envirofilm z viacerých dôvodov. Udržateľnosť sa týka nás všetkých, či už individuálne alebo skupinovo. Má mnoho tvárí. Mnoho spôsobov podpory. Ako to vnímame my, z pohľadu turizmu?

Princíp udržateľnosti stojí na troch základných pilieroch: Ochrana životného prostredia, ekonomická prosperita a sociálna rovnosť. Len ak sú všetky 3 aspekty v rovnováhe, je možný trvalý prosperujúci pokrok. Je dobré učiť sa z chýb iných a predchádzať tým vlastným. Poznáme destinácie, kde sa na prilákanie turistov vybudovali megalomanské projekty na úkor prírody. Kde
prílev návštevníkov neviedol k zvýšeniu kvality života miestneho obyvateľstva, ani nezlepšil sociálne vzťahy v komunite. Môže sa to stať všade tam, kde sa nadradí ekonomický prospech nad úkor iných pozitívnych dopadov turizmu.

Ochrana životného prostredia je jeden z najviac spomínaných aspektov udržateľnosti a je pre turizmus zásadný. Prírodné dedičstvo patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré turisti zvažujú pri
výbere destinácie. O to väčší pozor si musíme dávať, aby nebolo ohrozené alebo devastované na úkor krátkodobého prospechu. Treba mať na pamäti významnú úlohu prírody a adekvátne sa
k nej správať. Vo vzťahu k nej nie sme ničím iným, ako len jeden z mnohých živočíšnych druhov.
Ona nás nepotrebuje, my ju áno. V praxi to ale neznamená iba zabezpečiť ochranu prírody a reguláciu územia pri budovaní novej infraštruktúry a projektoch developerov. Rovnako dôležitý je
aj zodpovedný prístup každého jedného z nás.

Dôležitá je aj ochrana kultúrneho dedičstva a jej zachovanie pre budúce generácie. Osveta a zvyšovanie povedomia o jeho historickom význame a jedinečnosti, ale aj udržiavanie a dobre
prispôsobená prezentácia zároveň zvyšuje potenciál prilákania návštevníkov, ktorí lepšie pochopia autenticitu a jedinečnosť nášho kraja. Turizmus dnes svojou masovosťou sprostredkúva
najintenzívnejšiu kultúrnu výmenu. Napomáha k lepšiemu vzájomnému pochopeniu a rešpektovaniu rozdielov. Spoznávanie iných kultúr prežitou osobnou skúsenosťou má vyššiu pridanú hodnotu, ako len zdieľanie zážitkov druhých na sociálnych sieťach.

Treba mať na pamäti, že vďaka aktívnemu cestovnému ruchu vstupujú aj dávne pamiatky či tradície do cyklu lokálnej ekonomiky. Už nie ako pasívne chladné objekty, ktoré len spotrebúvajú
zdroje na svoju obnovu, ale ako aktívne ekonomické nástroje, ktoré prilákajú návštevníkov a tí môžu pomôcť lokálnej ekonomike. V regióne máme mnoho šikovných ľudí, či už sa to týka
vinárov, pestovateľov, remeselníkov, miestnych gastro prevádzok alebo iných sprostredkovateľov služieb. Podporou a zameraním sa na lokálne podniky, podporujeme domácu ekonomiku, ktorej
rast má vplyv na prosperitu celého regiónu a je sociálne spravodlivejšia.

Turizmus je úzko spojený aj s témou udržateľnej mobility. Rozširovanie a skvalitňovanie verejnej dopravy nemá slúžiť iba na presun za prácou. Aj za oddychom môžeme cestovať ekologickejšie.
K tomu vytvárame doplnkové vlakové, autobusové a iné alternatívne spojenia či cyklistickú infraštruktúru. Lepšia dostupnosť zároveň vytvára priestor pre lepšie spoznávanie menej
známych zákutí a podporuje aj vzdialenejších lokálnych podnikateľov.

Je mnoho dôvodov, prečo sa ako destinačná organizácia snažíme podporovať najmä aktivity, ktoré napomáhajú k udržateľnému rozvoju nášho regiónu a vedia miestnym obyvateľom
a turistom sprostredkovať zážitok zo spoznávania lokálneho originálu – prírodného, kultúrneho i sociálneho. Rovnako dôležitý je ale aj individuálny prístup každého jedného z nás. A to od
okamihu, kedy začneme dovolenku či výlet plánovať. Ako zistíme, že sme pripravení meniť samých seba a vlastné stereotypy? Možno, ak sa pristihneme pri hľadaní odpovedí na niektoré z
nasledujúcich otázok:
Je nevyhnutné ísť autom? Existuje možnosť udržateľnejšej dopravy? Musím sa autom doviesť až do lesa a zaparkovať ho v tieni pod stromami? Musím sa v chránených územiach pohybovať
mimo vyznačených chodníkov? Potrebujem si vziať na občerstvenie v plastoch jednorazovo balené jedlo a nápoje, ktoré boli navyše vyrobené niekde ďaleko a ich uhlíková stopa je
poriadne dlhá? Som pripravený vziať všetky odpadky so sebou späť a odseparovať ich na najbližšom možnom mieste, prípadne doma? Aj keby sa v prírode osadilo množstvo odpadkových košov, kto ich pozbiera? Musí ísť po ne do lesa zase len nákladné auto produkujúce ďalšie emisie? Aj odpadky majú svoju uhlíkovú stopu. Nemôžem sa radšej občerstviť v miestnom bufete či reštaurácii? Vyberám si aj podľa toho, či používajú lokálne suroviny a spolupracujú s miestnymi dodávateľmi? Keď mi niečo zachutí, som pripravený opakovane takýto produkt kupovať, hoci v obchode nájdem podobný o niečo lacnejší, ale z opačného konca sveta? Zaujíma ma, prečo je lacnejší, aj keď preletel pol zemegule? Je pre mňa v poriadku, že niekto kvôli tomu musel pracovať za neférovú mzdu a žije v nedôstojných podmienkach? Keď hľadám ubytovanie, vyberám si len podľa luxusu? A čo je to vlastne luxus? Každý deň vypraté uteráky? Plné švédske stoly all inclusive rezortu? Alebo čistý vzduch v lese, nočné ticho v domčeku na strome či osviežujúci prameň čistej vody? Keď si vyberám suvenír, ako pamiatku na nezabudnuteľný zážitok, dávam prednosť lacnému gýču, vyrobenému na inom kontinente, alebo o niečo drahšiemu jedinečnému výrobku miestneho remeselníka?

Udržateľnosť má mnoho tvárí. Mnoho spôsobov podpory. Stojí na vzájomnom rešpekte a vzťahoch. Komplexných vzťahoch v prostredí, ktoré je odkázané na koexistenciu – človeka s prírodou, ale aj s vlastnou minulosťou a kultúrnou pamäťou a v neposlednom rade človeka s človekom – susedom či návštevníkom. Pri toľkej náročnej terminológii možno nezaškodí pozrieť sa na to všetko aj z nadhľadu: Čo keď je slovo udržateľný odvodené od „držať sa zdravého rozumu”?