Natočili ste film? Prihláste ho!

Poznáte niekoho, kto natočil film?
Povedzte mu o nás!

 

Radi by sme vás pozvali prihlásiť svoje filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja na Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2023.

Filmy môžete prihlasovať v termíne od 1. novembra 2022 do 30. januára 2023. Prosíme nezabudnite si pozorne preštudovať štatút festivalu pred prihlásením filmu → ŠTATÚT

 

Prihlásené filmy budú hodnotené v 6 kategóriách:


A | Za poznaním prírody (max 60 min)

– Prírodopisné filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi Zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.


B | Úspešné príbehy (max 60 min)

– Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja, správania alebo technologického riešenia. Filmy by mali predstavovať nové aktivity, projekty, či nové technológie, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.


C | O čom treba hovoriť (max 60 min)

– Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi, atď.


D | Krátke (max 15 min)

– Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť. Reklamné spoty a filmy neakceptujeme.


E | Celovečerné: Udržateľnosť a MY (60 a viac min)

– Filmy, ktoré v globálnom meradle ozrejmujú význam udržateľnosti, inšpirujú a nabádajú k zmene myslenia a správania voči našej planéte.


F | Deti (max 15 min)

– Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.), ktoré rozvíjajú láskyplný a úctivý vzťah k našej planéte Zem.


Prihlasovanie filmov je uskutočňované prostredníctvom bezplatnej prihlasovacej platformy FilmFreeway, ktorá celý proces zrýchľuje a uľahčuje. Stačí si vytvoriť profil, nahrať film a potrebné informácie, ako projekt a následne prihlásiť projekt na festival cez uvedený link.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na:

info@ekotopfilm.sk

Have you made a film or do you know anyone who has made a film?

We would like to invite you to submit your films to the new season of EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2023. If those films are about ecology and environmental themes, submit your entries from November 1, 2022 to January 30, 2023.

More information: info@ekotopfilm.sk