101 stromov, 2459 krov. Toľko ich bolo vysadených na Náučnom chodníku Zvonička. Vďaka tomu na rozlohe 1,35 ha vznikol unikátny Záhradný les, ktorý sa stal cenným prírastkom do ponuky turistických atraktivít na strednom Pohroní, v meste Nová Baňa. Záhradný les navyše zatraktívni vyhľadávanú lokalitu – pútnické miesto Kohútovo.  

Výsadba bola situovaná do areálov atraktívnej lokality Zvonička a pútnického miesta Kohútovo, popri chodníku prepájajúceho tieto dve miesta. Projekt iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy na základe vypracovaných podkladov od odborníkov z Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Ako uviedol iniciátor tohto projektu, bývalý dlhoročný konateľ spoločnosti Víťazoslav Chrappa: „Už pri vzniku náučného chodníka sme uvažovali o spestrení lokalít Zvonička a Kohútovo flórou, ktorá nie je v našej krajine bežne viditeľná. Preto vznikol projekt, ktorý by mal zaujať verejnosť a pritiahnuť návštevníkov do mesta. Vďaka informačným prvkom by mal aj náučný charakter pre deti a mládež, aj pre širokú verejnosť. Takýto projekt v regióne doteraz chýbal.“

Projekt finančne podporila aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK vo výške 16 063 eur. Z tejto sumy časť išla aj na projektovú dokumentáciu pre objekt budovy Zvoničky, ktorý by sa mal v budúcnosti stať turisticko – informačným bodom pre túto lokalitu. „Sme radi, že sa nám podarilo podporiť tento projekt, ktorý zaujímavo dopĺňa ponuku trávenia voľného času v Novej Bani. Zároveň sa usilujeme o to, aby sa Zvonička stala centrálnou turistickou východiskovou zónou i pre ďalšie atrakcie v okolí,“ uviedla Žofia Buganová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON. Tie už na náučnom chodníku existujú, napríklad obľúbená rozhľadňa Háj, pútnické miesto Kohútovo, náučný chodník Zbojnícke studničky či banský náučný chodník prechádzajúci v jeho blízkosti, ktorý mapuje pozostatky banskej činnosti v tejto lokalite. Areál Zvoničky by sa po dobudovaní mohol stať miestom s atraktívnou turistickou ponukou a doplnkovou infraštruktúrou, ktorá prispeje ku komfortu návštevníkov.  

Otvorenia sa zúčastnil samotný realizátor výsadby Mário Janiga, ktorý návštevníkov previedol Záhradným lesom a poskytol im zaujímavý výklad o niektorých druhoch. „Pre mňa osobne znamená každý vysadený strom a krík veľa. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď je príroda, hlavne človekom, toľko skúšaná. Pre mesto je hlavný prínos vzbudenie záujmu o danú lokalitu, zatraktívnenie priestoru a taktiež treba spomenúť edukatívny charakter, keďže návšteva náučného chodníka bude pre občanov a návštevníkov miestom oddychu a zároveň miestom získania nových poznatkov o drevinách,“ uviedol. 

Záhradný les je tvorený najmä domácimi drevinami ako sú napríklad borovica lesná, dub cerový či jelša lepkavá. Špeciálne postavenie tu má i lipa striebristá, ktorá bola vysadená banskobystrickým županom Jánom Lunterom počas kontrolného dňa a stala sa symbolom obnovy tohto miesta. Z cudzokrajných drevín za pozornosť stojí vzácny céder z oblasti Himalájí alebo ľaliovník tulipánokvetý, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a jeho kvety sa podobajú na kvety tulipánu. Návštevník tu nájde i čínske posvätné stromy – ginká či strom, ktorého druh patrí medzi najvyššie na svete – sekvojovec mamutí. Záhradný les prinesie návštevníkom okrem  architektonicko–estetickej hodnoty i miesto oddychu a získavania nových poznatkov.